Samorząd Wokół nas

Region. Nowa Tarcza Antykryzysowa pomoże uratować setki tysięcy miejsc pracy. Kolejne miliardy rządu dla przedsiębiorców

Branża gastronomiczna, rozrywkowa, fitness i sprzedaży detalicznej otrzymają dalsze wsparcie w walce z kryzysem wywołanym pandemią. Przedsiębiorcy z tych branż będą mogli liczyć m.in. na zwolnienie z ZUS-u, świadczenia postojowe za listopad, a także dotacje w wysokości 5 tys. zł. Rząd szacuje, że Tarcza Branżowa pomoże ok. 200. tys. firm oraz 372. tys. pracowników.

Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej, rząd nadal będzie pomagać i wspierać przedsiębiorców. O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy z branż: gastronomicznej, rozrywkowej, tj. estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej oraz branży dbającej o zdrowie fizyczne, prowadzących siłownie, sale fitness, obiekty rekreacyjne. Pomocą objęta będzie także branża sprzedaży detalicznej, czyli sklepy, targowiska, bazary itp. W ramach Tarczy Branżowej przedsiębiorcy mogą liczyć na dobrze znane instrumenty wsparcia, stosowane już na wiosnę.  Wśród nich znajdują się: zwolnienie ze składek ZUS za listopad, świadczenie postojowe za listopad i mała dotacja w wysokości 5 tys. zł. Ponadto od 1.  stycznia 2021 r., wprowadzony zostanie tzw. „Estoński CIT”. Dotyczyć on będzie możliwości przesunięcia poboru podatku na moment wypłaty zysku przez spółkę. Rozwiązanie to będzie korzystne dla przedsiębiorców mających problemy z płynnością finansową i zatorami płatniczymi.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Po zwolnieniu ze składek ZUS w okresie od marca do maja 2020 r., znowelizowane przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły możliwość wydłużenia zwolnienia z ZUS na kolejne 3 miesiące. Ze zwolnienia tego skorzystali jednak tylko niektórzy przedsiębiorcy, działający w określonych branżach. Natomiast nowa tarcza antykryzysowa przedłuża okres zwolnienia ze składek ZUS dla wybranych branż o kolejny miesiąc. Warunkiem uzyskania zwolnienia z ZUS w listopadzie 2020 roku, jest wykazanie spadku przychodów o przynajmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku.

 Wciąż możliwe jest uzyskanie podstawowego świadczenia postojowego za 3 miesiące, jak również dodatkowego świadczenia postojowego, za kolejne 3 miesiące, wprowadzonego przepisami poprzednich tarcz antykryzysowych. Przedsiębiorcy, którzy pobrali już świadczenie postojowe 3-krotnie lub 6-krotnie mają jednak możliwość przedłużenia świadczenia o kolejny miesiąc. Zgodnie bowiem z nowymi przepisami, kolejne świadczenie za październik lub listopad przysługiwać będzie tym przedsiębiorcom, którzy wykażą spadek przychodu o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku lub listopadzie 2019 roku. Kolejna forma wsparcia to bezzwrotna dotacja w wysokości 5 tys. zł. Może zostać przyznana praktycznie każdemu mikroprzedsiębiorcy, po spełnieniu minimalnych warunków dotyczących m.in. okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Zasady udzielania nowej dotacji są niemal identyczne, jak w przypadku wiosennej, bezzwrotnej pożyczki w takiej samej wysokości. O nową  dotację mogą jednak wnioskować jedynie ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność pod określonymi kodami PKD. Lista kodów jest długa, dlatego po informację należy zwrócić się do Powiatowego Urzędu Pracy. 

Inne formy pomocy dla przedsiębiorców

Osoby samozatrudnione wciąż mogą otrzymać nawet 7 tys. zł całkowicie bezzwrotnego dofinansowania. Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od spadku przychodów. Przedsiębiorca powinien zatem wykazać, że jego łączne obroty, w ciągu dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym, są o przynajmniej 30 proc. niższe w porównaniu do przychodów z analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Dofinansowanie to skierowane jest do firm, które nie zatrudniają żadnych pracowników. W ramach pomocy finansowej Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił kolejną edycję tzw. pożyczki płynnościowej. Pożyczka płynnościowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Każda firma może otrzymać nawet 15 mln zł pożyczki z oprocentowaniem 0 proc. Oznacza to, że przedsiębiorca zwróci bankowi jedynie sam kapitał, nie płacąc przy tym żadnych odsetek. Pożyczki płynnościowe skierowane są do wszystkich firm, niezależnie od branży. Uzyskanie pożyczki nie jest uzależnione od spadku przychodów.

 Od 9 listopada przywrócony zostaje tzw. dodatkowy zasiłek opiekuńczy. W związku z zamknięciem wszystkich klas szkół podstawowych, ZUS wypłacać będzie zasiłki opiekuńcze rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi pozostającymi w domach. Zasiłek opiekuńczy może uzyskać również osoba prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorca opiekujący się dzieckiem ma prawo nie tylko do wypłaty zasiłku, lecz również do obniżenia składek ZUS za okres sprawowania opieki nad dzieckiem. Rząd zapowiedział już kolejne, projektowane instrumenty pomocowe. O ich wprowadzeniu informować będziemy na bieżąco. 

BM

Komentarze