Gmina Karsin OSP

Gmina Karsin. Zadania OSP. Strażacy ochotnicy, jako ratownicy medyczni

Piętnastu druhów z trzech gminnych jednostek OSP brało udział w zadaniu, którego celem było zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej pomocy medycznej, tak aby mogli prowadzić działania w ramach  izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego (IZRM). Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych OSP i z dotacji celowej gminy Karsin i powiatu kościerskiego.

Dzisiejsza straż pożarna jest służbą ratowniczą o szerokim spektrum działania. Do jej działań należy m.in. udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Jednostki strażackie są dużym wsparciem dla systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W ostatnich latach coraz częściej zdarza się, że strażacy zostają zadysponowani do udzielenia pomocy medycznej do czasu przybycia na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM). Są to tzw. izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego. Takie sytuacje zdarzają się w gminie Karsin.

– Nasi druhowie wyjeżdżają do takich zdarzeń z kilku powodów. Jesteśmy na krańcu powiatu, więc czas dotarcia tu Zespołu Ratownictwa Medycznego jest zbyt wydłużony. Wynika to również z braku możliwości natychmiastowego zadysponowania zespołu, a niekiedy też na prośbę osób, świadków zdarzenia wypadku – tłumaczy dh. Krzysztof Datta, Komendant Gminnego Związku OSP RP.

Ośmiomiesięczne szkolenie                                                                              

Aby sprostać oczekiwaniom społeczeństwa w zakresie profesjonalizmu i skuteczności systemu ratowniczego, OSP Karsin zrealizowano zadanie publiczne pn.: „Wyszkoleni ratownicy to skuteczne ratowanie życia”.  Wzięło w nim udział piętnastu strażaków-ratowników medycznych –  z trzech jednostek OSP z gminy Karsin.  Byli to  członkowie OSP Karsin, OSP Osowo i OSP Wdzydze Tucholskie. Jednostki te działają w strukturach KSRG. Zadanie było realizowane od 16 marca do 15 listopada br. Jego koszta to 4,2 tys. zł. Na zadanie to OSP dostała dofinansowanie w kwocie 2.500 zł. ze środków Powiatu Kościerskiego. Pozostała część została pokryta z dotacji celowej od Gminy Karsin i środków własnych OSP w Karsinie.

Oprócz wiedzy sprzęt

W ramach projektu przeprowadzono specjalistyczne szkolenie z zakresu izolowanych zdarzeń ratownictwa  medycznego dla jednostek KSRG oraz cykl warsztatów praktycznych utrwalających nabytą wiedzę. W sumie przeprowadzono 16 godz. szkoleniowych. W programie szkolenia duży nacisk położono na procedury postępowania w przypadku udzielania pomocy medycznej osobom podejrzanym o kontakt z czynnikiem biologicznym zakaźnym (kwarantanna) lub z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem COVID-19 (izolacja). Działania projektowe odbywały małych zespołach z zachowaniem reżimu sanitarnego, w tym z zastosowaniem pełnych środków ochrony indywidualnej ratowników. Warto też dodać, że z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną część zadań projektowych odbyła się w formie online. W ramach zadania zakupiono niezbędny sprzęt szkoleniowy tj. zestaw imitacji ran, zestaw do transportu amputacji kończyn oraz stazę taktyczną CAT do tamowania krwotoków.

Nad./opr.red

Komentarze