Gmina Somonino OSP

Goręczyno. Czyn społeczny strażaków – ochotników. Zagospodarowali nową przestrzeń przed strażnicą

W ubiegłą sobotę grupa druhów pod kierownictwem prezesa Andrzeja Ustowskiego wykonała prace ziemne i budowlane, w związku z pozyskaniem przez jednostkę dodatkowego terenu. Umożliwi to wykonanie nowej nawierzchni przed strażnicą i dało większą przestrzeń do dyspozycji druhów.

Jak podkreśla dh Andrzej Ustowski to wszystko dzięki życzliwości proboszcza miejscowej parafii ks. Huberta Kitowskiego. Po raz kolejny użyczył on część działki kościelnej, aby jednostka uzyskała większą przestrzeń do swojej dyspozycji.

– Ten nasz narożny garaż stoi na ziemi kościelnej. To była pierwsza działka przekazana od księdza proboszcza. Dopiero wtedy mogliśmy postawić ściankę wspinaczkową. Teraz użyczył nam kolejnej działki o szerokości sześciu metrów. Mamy też zgodę na korzystanie z bramy, która jest w nowym ogrodzeniu – wylicza przykłady życzliwości ks. Huberta Kitowskiego, prezes OSP Goręczyno

Materiały załatwili. Dali robociznę

Dzięki pozyskanym od sponsorów materiałom druhowie wybudowali nowe ogrodzenie i wyrównali pozyskany teren. Najważniejsze, że został wyprostowany wjazd do garażu.

– Dziękujemy bardzo firmie SPEC z Grzybna pana Dawida Mielewczyka, której pracownicy są naszymi członkami oraz firmie Sombud Mirosława Sochy za podarowanie materiałów budowlanych – podkreśla dh Andrzej Ustowski

Teraz brakujący asfalt oraz dziury w starym wyrówna nowa nakładka, którą zrobi Dromos. Tę inwestycję obiecał druhom wójt Marian Kowalewski na zebraniu wyborczym.  Nowy, szeroki trawnik będzie miejscem ćwiczeń, remontu i konserwacji. Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Komentarze