Gmina Somonino OSP

Kaplica. Wyjątkowa uroczystość na 57-lecie OSP. Sztandar dla jednostki

W miniony piątek i sobotę w Kaplicy gmina Somonino, odbyła się szczególna uroczystość, która tylko raz zdarza się w życiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy-ochotnicy z Kaplicy doczekali się własnego sztandaru, który jest odzwierciedleniem najlepszych tradycji 57-letniej służby społeczeństwu.

Moment nadania sztandaru jednostce jest historycznym wydarzeniem, gdyż sam sztandar jest materialnym odzwierciedleniem najlepszych tradycji służby społeczeństwu, wierności ideałom, praworządności i poszanowania godności ludzkiej oraz zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla Rzeczpospolitej Polskiej i jej mieszkańców. Dlatego na tę szczególną uroczystość przybyli liczni goście, którzy postanowili w ten sposób uhonorować dorobek jednostki.  

Dwudniowa uroczystość

Uroczysta msza święta, na której poświęcono sztandar miała miejsce po południu 1 października. Podniosły jej charakter nadawała obecność pocztów sztandarowych i przedstawicieli władz gminy. Uroczystości świeckie odbyły się po południu dnia następnego, na placu przed remizą. Uczestniczyli w nich obecni i byli parlamentarzyści, senator Stanisław Lamczyk i była posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Powiat kartuski reprezentowali: starosta Bogdan Łapa i przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Woźniak. Władze gminy przybyły w osobach wójta Mariana Kowalewskiego i jego zastępcy Andrzeja Pety. Radę Gminy reprezentowali jej przewodniczący Andrzej Sołtysek oraz radni Leszek Maliszewski i Stanisław Lihs. Nie mogło zabraknąć oczywiście przedstawicieli władz PSP i OSP. Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej reprezentował Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach mł. bryg. Paweł Gil. Natomiast Oddział Wojewódzki ZOSP RP reprezentował dyrektor biura dh Edmund Kwidziński. Obecny były poczty sztandarowe wszystkich jednostek z terenu gminy Somonino i z OSP Szymbark i OSP Kłobuczyno.

Gratulacje i powinszowania

W trakcie uroczystości zaproszeni goście składali gratulacje druhom z Kaplicy, podkreślając, że sztandar jest pewnego rodzaju gwarancją bezinteresownej i szlachetnej służby społeczeństwu.

– Na tym sztandarze wyhaftowano napis „Bóg, Honor, Ojczyzna”, jako przesłanie które towarzyszyć wam będzie w każdej akcji. Mam nadzieję, że nie będzie tych akcji zbyt dużo, ale najważniejsze, żebyście z każdej z nich wyszli zwycięsko – powiedział starosta Bogdan Łapa.  O nawiązaniu do tradycji, wartości, godności i honoru wspomniał także wójt gminy Somonino Marian Kowalewski.

– Doceniając rangę i znaczenie jednostki niniejszym aktem przekazujemy ufundowany sztandar OSP w Kaplicy. Pod tym sztandarem kształtować się będą postawy patriotyczne kolejnych pokoleń strażaków – powiedział z kolei wójt M. Kowalewski.

Trochę historii

Warto dodać, że powstała w 1964 roku jednostka, dopiero po kilku latach doczekała się pierwszej motopompy. Strażnicę wybudowano w latach 70-tych a pierwszy samochód druhowie otrzymali w roku 1991. W latach dziewięćdziesiątych nastąpił spory skok, bo wtedy jednostka wzbogaciła się także o agregat prądotwórczy, pompę pływającą  czy selektywne alarmowanie. W 2014 roku druhowie przenieśli się do nowej, powiększonej strażnicy.

BM

Prezes OSP Kaplica Zbigniew Dysarz:

Nasza jednostka, która liczy obecnie 29. druhów, istnieje 57 lat. Przy całym dorobku i wieku jednostki pomyśleliśmy wreszcie o tym, aby mieć swój sztandar. Przymierzaliśmy się do tego od dwóch lat. Plany pokrzyżował nam Covid, dlatego dopięliśmy swego w tym roku, choć planowaliśmy tę uroczystość już rok temu. Dostaliśmy wsparcie z Urzędu Gminy a pomocną dłoń wyciągnął do nas także starosta Bogdan Łapa, za co serdecznie dziękujemy. Na uroczystości poświęcenia sztandaru obecne były wszystkie poczty sztandarowe z gminy Somonino i poczty jednostek, które należą do naszej parafii. Swoją obecnością zaszczycili nas liczni goście, dlatego chciałbym podziękować za ich przybycie. Dziękuję także wszystkim darczyńcom za wsparcie okazane naszej jednostce przy organizacji nadania sztandaru.

Komentarze