Gmina Nowa Karczma OSP

Nowa Karczma. Stabilność i wsparcie gminy siłą strażaków-ochotników. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Gminnego OSP

W Agroturystyce „Pod Bocianami” odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Nowej Karczmie. W zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy, którzy udzielili absolutorium dotychczasowemu zarządowi i wybrali nowe władze.

W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. senator Stanisław Lamczyk. Obecny był także Honorowy Obywatel Gminy Nowa Karczma Alojzy Szoska. Radę Gminy reprezentowała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Krystyna Mach. Pojawili się także przedstawiciele władz PSP i OSP oraz organizacji rolniczych z wiceprezesem Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszardem Kleinszmidtem. Współgospodarzem był wójt gminy i jednocześnie wiceprezes zarządu gminnego dh Andrzej Pollak. Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Ustępującemu zarządowi jednomyślnie udzielono absolutorium i dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego. Wybrano także skład Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Uczestnicy zjazdu obdarzyli pełnym zaufaniem druha Andrzeja Wołoszyka, którego ponownie wybrali na funkcję prezesa. Nie dokonano także zmian na stanowiskach wiceprezesów. Ponownie zostali nimi: dh Andrzej Pollak i dh Krzysztof  Liskowski. Przez kolejną kadencję komendantem będzie dh Konrad Sobiecki a sekretarzem dh. Aleksandra Peplińska. Najbardziej zasłużonym druhom wręczono odznaczenia.

Prawie tysiąc interwencji

Sprawozdanie z pięcioletniej działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowej Karczmie przedstawił jego prezes dh Marek Wołoszyk. Na początku kadencji w 2016 roku liczba członków wynosiła 208. druhów i liczba ta na koniec kadencji zmniejszyła się o jedną osobę. Zmniejszyła się liczebność Młodzieżowych Grup Pożarniczych z 44. osób na początku do 29. na końcu kadencji. W grupie tej jest obecnie 10 dziewcząt. Jak podkreślił prezes dh Marek Wołoszyk, na stanie jednostek OSP znajduje się osiem samochodów pożarniczych, z czego jeden jest pojazdem ciężkim, trzy kolejne to wozy średnie, a pozostałe cztery to pojazdy lekkie. W ciągu pięciu lat działalności zarejestrowano łącznie 911 wyjazdów. Największy udział w tej liczbie ma jednostka OSP Nowa Karczma, która brała udział w gaszeniu 95. pożarów i likwidacji 335. miejscowych zagrożeń.

1,75 mln zł od gminy

Pozostałe jednostki także miały okazje do wykazania swojej mobilności, biorąc udział w wielu akcjach ratowniczych. OSP Grabówko uczestniczyło w 45. działaniach związanych z gaszeniem pożarów, i w 201. operacjach zagrożenia miejscowego. OSP Grabowo Kościerskie wyjeżdżało do 23. pożarów i 154. innych zagrożeń. Z kolei druhowie OSP Lubań gasili 8 pożarów i wyjechali na 44 zagrożenia miejscowe. Średnio w ciągu roku dochodziło do 34. pożarów i 147. zagrożeń miejscowych, co oznacza, że co drugi dzień na terenie gminy rozlegała się syrena alarmowa. Oprócz stałych elementów pracy strażaków, wspomagali oni też i zabezpieczali organizację imprez i festynów, współpracując z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie. Strażaków – ochotników na bieżąco wspiera gmina Nowa Karczma. Łączne nakłady gminy na działalność OSP w ciągu ostatnich pięciu  lat wyniosły 1,75 mln zł.

BM 

Odznaczenia dla druhów

  • Złoty Znak Związku OSP RP –  OSP Grabowo Kościerskie
  • Złoty Medal ,,Za Zasługi Dla Pożarnictwa’’ – dh Andrzej Pollak i dh Saturnin Mański
  • Złota Odznaka Honorowa ,,Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego’’ – dh Tadeusz Ebertowski
  • Srebrna Odznaka Honorowa ,,Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego’’ – dh Konrad Sobiecki, dh Kazimierz Tusk, dh Marek Wołoszyk
  • Brązowa Odznaka Honorowa ,,Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego’’ – dh Mariusz Mering, dh Sarurnin Mański, dh Mirosław Puzdrowski, dh Krzysztof Liskowski, dh Marek Bruniecki
  • Odznaka „Wzorowy Strażak” – dh Agnieszka Liskowska, dh Jakub Przytarski, dh Bartłomiej Meyer

Władze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowej Karczmie na lata 2021-2026:

Prezes  – dh Marek Wołoszyk,

Wiceprezes – dh Krzysztof Liskowski,

Wiceprezes – dh Andrzej Pollak,

Komendant Gminny – dh Konrad Sobiecki,

Sekretarz  – dh Aleksandra Peplińska,

Skarbnik – dh Marta Cieślak-Karczyńska,

Pozostali członkowie Zarządu:

dh Tadeusz Formella

dh Kazimierz Tusk

dh Zbigniew Zabrocki

dh Jarosław Troka

dh Łukasz Templer

dh Marek Bruniecki

dh Mariusz Mering

dh Marcin Mielewczyk

dh Piotr Puzdrowski

dh Mariusz Przytarski

dh Saturnin Mański

dh Adam Byczkowski

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący  – dh Małgorzata Bonin

Wiceprzewodniczący – dh Piotr Olszewski

Sekretarz – dh Daniel Ebertowski

Złotym Znakiem Związku OSP RP uhonorowano druhów z OSP Grabowo Kościerskie
Złote Medale ,,Za Zasługi Dla Pożarnictwa’’ otrzymali dh Andrzej Pollak i dh Saturnin Mański.
Skład nowej Komisji Rewizyjnej.
Pamiątkowe zdjęcie składu nowego zarządu i gości zjazdu.

Komentarze