Gmina Przodkowo OSP

Gniew. Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu. HIT 2021 dla gminy i jednostek OSP

Pod koniec września na zamku w Gniewie odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie pn. Gospodarczo-Samorządowy HIT 2021 Pomorza oraz Kujaw i Pomorza. W gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu znalazła się gmina Przodkowo oraz sześć jej jednostek OSP.  

Celem corocznie przeprowadzanego postępowania konkursowego jest wyłonienie, uhonorowanie i promocja wartościowych dokonań rynkowych, ekologicznych, samorządowych i organizacyjnych urzeczywistnionych w poszczególnych regionach. Uczestniczą w nich samorządy terytorialne. Jest to przedsięwzięcie promujące szczególnie cenne dokonania rynkowe, samorządowe i ekologiczne. Natomiast sam konkurs stanowi rodzaj  narzędzia promocyjnego oferowanego szefom firm, urzędów, organizacji, itp.

 W ubiegłym roku gmina Przodkowo zgłosiła do konkursu Koła Gospodyń Wiejskich, zdobywając tytuł Kryształowy HIT „Gmina Roku 2020”. W tym roku wójt gminy Andrzej Wyrzykowski mianował do konkursu gminne OSP.

Rubinowy HIT 2021

 Na tegorocznej gali, ponownie wiele razy padała nazwa gminy Przodkowo. Nagrodzona ona bowiem została tytułem Rubinowy HIT 2021 za współpracę z jednostkami OSP z terenu gminy. W ceremonii wręczenia HIT-ów udział wzięli reprezentanci sześciu jednostek. Prezesi OSP w Przodkowie, Czeczewie, Smołdzinie, Tokarach, Kłosowie i Pomieczynie. Wójta gminy A. Wyrzykowskiego reprezentowała Katarzyna Markowska referent ds. promocji, kultury i sportu.

– W podniosłej atmosferze odebraliśmy przyznaną nam nagrodę: HIT Rubinowy. Było bardzo miło i bardzo sympatycznie. Dzięki współpracy ze strażakami, dzięki ich zaangażowaniu, dzięki temu, że zawsze służą pomocą i nigdy nie odmawiają, bardzo dużo przedsięwzięć udaje nam się zorganizować. Chętnie zawsze pomagają, nigdy nie odmawiają. Zawsze znajdą czas dla gminy – komentowała przyznany tytuł K. Markowska

Przedstawiciele jednostek zostali zaproszeni na galę, ponieważ każdej z nich przyznano certyfikat HIT 2021. Jest to nagroda za kultywowanie chlubnych tradycji ruchu strażackiego w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom, służeniu ojczyźnie oraz wspierania różnorodnych form pracy sportowo-kulturalno-oświatowej. W trakcie wydarzenia zaproszeni goście mogli posmakować znakomitej zamkowej kuchni i posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu zespołu „Esemes” z Bielska Białej.

BM

„Armia samorządu która niesie pomoc, ratuje mienie, zdrowie i życie”

Andrzej Wyrzykowski – wójt gminy Przodkowo: Do Konkursu Gospodarczo-Samorządowego HIT 2021 Pomorza, zgłosiłem w tym roku pięć jednostek OSP z naszej gminy. Zrobiłem tak, bo druhowie odgrywają bardzo ważną rolę i to w kilku aspektach. Po pierwsze, są to ludzie, którzy z pasji i powołania dbają o bezpieczeństwo w aspekcie przeciwpożarowym, przeciwpowodziowym, w aspekcie wypadków drogowych i zagrożeń środowiskowych, jakimi są ulewy, gradobicia, wichury itp. To jest bardzo szeroki zakres naszego bezpieczeństwa, w którym oni poświęcają swój czas bezpłatnie. Wszystkie środki uzyskane z wyjazdów na akcje ratownicze przeznaczają na cele statutowe, czyli na wyposażenie swojej jednostki, unowocześnianie, na cele związane z funkcjonowaniem ich remiz. Tego aspektu nie da się przecenić. Nie możemy na nikogo innego liczyć tak  jak na strażaków-ochotników, którzy zawsze są pierwsi do wszystkich zdarzeń i są odpowiednio do tego przeszkoleni i wyposażeni. Jest to jedyna armia samorządu, która jest w stanie zabezpieczyć gminę przed różnego rodzaju wydarzeniami nagłymi, zdarzającymi się w masowej skali, która chroni mieszkańców, daje ratunek, niesie pomoc, ratuje mienie, zdrowie i życie. Tego nie da się wycenić. Uważam, że już za samo to należy się wyróżnienie. Do tego trzeba spojrzeć na kolejne role, jakie spełniają w środowisku. Na różne funkcje, które pełnią jako ci, którzy współpracują z KGW, ze szkołami, radami sołeckimi, parafiami. Angażują się we wszystkie wydarzenia, które te organizacje i stowarzyszenia organizują na terenie swoich sołectw i gminy. Bez nich nic się nie dzieje. Dlatego myślę, że należało to docenić i ten HIT jest doskonałym wyróżnieniem i rodzajem wdzięczności oraz prezentacją ich szerszej publiczności. Czujemy się z nich dumni i jesteśmy wdzięczni. I to chyba ten HIT wyraża. Właśnie tę naszą wdzięczność i dumę mieszkańców z tego, że posiadamy takie ochotniczki i takich ochotników w naszej gminie. Wielki pokłon i uszanowanie.

Komentarze