Gmina Chmielno Wokół nas

Nasz cykl. KGW Kożyczkowo. „Najważniejsze jest to, że się akceptujemy i lubimy”. Aktywna kreatywność – znakiem firmowym KGW

Koła gospodyń wiejskich charakteryzują się wielkim kapitałem społecznym wynikającym choćby ze skali współpracy z instytucjami, urzędami miast i gmin, z ośrodkami kultury, strażakami z OSP, parafiami, szkołami czy lokalnymi grupami działania. Inspiracją dla tych przedsiębiorczych kobiet jest szeroko rozumiana kultura ludowa, pasje muzyczne, taneczne, kulinarne i rękodzielnicze. Jest to pewien rodzaj patriotyzmu połączony z rozwijaniem osobistych talentów, pożyteczną formą spędzania czasu i walorami edukacyjnymi. Dla realizacji swoich ambitnych zamierzeń odważnie sięgają po różnego rodzaju dofinansowania i  dotacje. Chmieleńskie KGW korzystają m.in. z  projektu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie pt. „Kaszubki potrafią! Działają, inspirują, kreują, dbają…” dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2021.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury

Koło Gospodyń Wiejskich w Kożyczkowie powstało w 2014 r. Gospodynie w nim zrzeszone od początku dają przykład niezwykłej aktywności i kreatywności, uczestnicząc we wszystkich możliwych imprezach, które służą umacnianiu rozwoju regionalnej tożsamości oraz dziedzictwa kulturowego i kulinarnego.

 Jednym z orędowników powstania koła gospodyń wiejskich w Kożyczkowie był ówczesny sołtys Hubert Konkol, mocno wspierany przez dyrektor miejscowej szkoły Irenę Kitowską. Na początku koło liczyło 30 pań, które z miejsca rzuciły się w wir aktywności będącej tradycyjnym sposobem samorealizacji gospodyń wiejskich. Od razu pojechały na miejscowy festyn, gdzie wyraźnie zaznaczyły swoją obecność w środowisku kół. Zaczęły też pisać wnioski do gminy o granty na różnorakie przedsięwzięcia, co z sukcesem czynią do dzisiaj. Już w 2015 roku koło z Kożyczkowa miało prawdziwe „wejście smoka”, zdobywając pierwsze miejsce w powiatowym konkursie KGW, w konkurencji taniec współczesny. Dzięki pozyskanym dotacjom z gminy co rok gospodynie z Kożyczkowa organizują swoją sztandarową imprezę pn. Kożyczkowska majówka. Wyjątek był w ubiegłym roku, kiedy to pandemia uniemożliwiła organizację tej imprezy.

Aktywność wpływająca na rozwój

Aktywność pań z Kożyczkowa mierzona jest miarą uczestnictwa we wszystkich imprezach, które swymi kompetencjami kulturowymi czy kulinarnymi obejmują działalność KGW.  Dlatego też corocznie z sukcesami uczestniczą w Konkursie Babek Wielkanocnych czy w Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, odbywającym się patronatem przez prezydenta lub premiera RP, a zajmującego się m.in. troską o lokalną tożsamość i rozwój społeczności lokalnych. Od początku rywalizują w Spartakiadach Kół Gospodyń Wiejskich zdobywając laury w różnych kategoriach. Kożyczkowskie KGW aktywnie współpracuje z urzędami, instytucjami i organizacjami na terenie gminy, poczynając od GOKSiR-u, przez Lokalną Grupę Rybacką po Ochotniczą Straż Pożarną.  Członkinie koła wyjeżdżały na wizyty studyjne do Portugalii i uczestniczyły w wielu imprezach w głębi Polski. Ich aktywność widać we wszystkich ważnych wydarzeniach gminnych. Angażują się bowiem w wyplatanie wieńców dożynkowych, uczestniczą w dożynkach, wytwarzają witacze, wypiekają chleb i ciasta, słowem są wszędzie tam, gdzie zapisuje się historia gminy.

Akceptacja receptą na sukces

Jednak według prezes koła Anny Król, największym sukcesem kożyczkowskiego KGW jest to, że od początku wszystkie panie chcą być razem i po prostu się lubią.

Obecna pozycja kożyczkowskiego KGW jest zasługą aktywności, pomysłów i pracy pań, zrzeszonych w tym kole.

– Kożyczkowo było kiedyś postrzegane jako wieś drugiej kategorii, gdzie nic się nie dzieje i panuje ogólny marazm. A przecież żyją u nas tacy sami mieszkańcy jak gdzie indziej i nie widzę powodów dla których taka łatka miałaby do nas przylgnąć – mówi prezes koła Anna Król. Przecież u nas też są osoby aktywne, z wieloma talentami, pomysłami, chcące spełniać swoje pasje i rozwijać zainteresowania. Wystarczyło te osoby zebrać, zorganizować, nadać ramy działalności, co już było oznaką pewnego triumfu. Reszta sukcesu wykluwa się w toku różnych przedsięwzięć. Ale najważniejsze jest to, że się akceptujemy i lubimy, mimo, że do koła należą trzy pokolenia kobiet – dodaje A. Król.

Prezes koła chwali sobie relacje z gminą. Urzędnicy gminni są przychylni działalności koła i na zasadzie życzliwego partnerstwa starają się rozwiązywać wszelkie pojawiające się wątpliwości czy problemy natury urzędowej. Nic więc dziwnego, że kożyczkowskie KGW skazane jest wręcz na sukces.

BM

Wspólne zdjęcie z członkami kabaretu Paranienormalni podczas tegorocznej Spartakiady KGW.
II Pomorska Spartakiada KGW pokazała, że Kożyczkowianki potrafią walczyć.
Wieniec, który na ubiegłoroczne dożynki wyplatały panie z KGW Kożyczkowo.
Nagroda dla Kożyczkowa w konkursie ,,Piękna Wieś Pomorska’’.
Konkurs Chmieleńskich Babek Wielkanocnych, w którym udział brało KGW z Kożyczkowa.
W konkursie kulinarnym Bitwy Regionów trzecie miejsce należało do Kożyczkowianek.

Komentarze