Gmina Karsin Wokół nas

Gmina Karsin. Konsultacje społeczne. Wójt Roman Brunke spotkał się z sołtysami i przedstawicielkami KGW

Początek roku przynosi potrzebę przekazania mieszkańcom gminy planów i zamierzeń samorządu na najbliższe dwanaście miesięcy. Stąd w styczniu odbyło się spotkanie wójta Romana Brunke ze wszystkimi sołtysami z terenu gminy. Nieco później takie samo spotkanie dotyczyło pań reprezentujących działające tu Koła Gospodyń Wiejskich.

Pierwsze ze spotkań miało miejsce w końcu stycznia. Uczestniczyli w nim wszyscy sołtysi z jedenastu sołectw gminy. Najpierw wójt Roman Brunke poinformował ich o zrealizowanych do tej pory zadaniach inwestycyjnych gminy. Przedstawił też plany inwestycji na rok bieżący w każdym sołectwie. W nich najważniejsze są zadania, na które gmina ma już zapewnione dofinansowanie z funduszu „Polski Ład” tj. modernizacja starej części budynku Urzędu Gminy, budowa ulicy Wicka Rogali w Wielu oraz budowa ścieżki rowerowej z Karsina do Dębowca.

Podczas spotkania omówiono również sprawy bieżące m.in. organizację zajęć podczas ferii zimowych. Ustalono, że z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w tym roku zajęcia organizowane będą w ograniczonym zakresie. Odbywać się będą głównie w świetlicach wiejskich, aby dzieci gromadziły się w niewielkich grupach. Wójt poinformował także o prowadzonych na terenie gminy pracach porządkowych takich jak wycinka gałęzi przy drogach i usuwanie wiatrołomów po ostatnich wichurach. Ważnym tematem była też sprawa równania dróg gruntowych, które po zimie są w tragicznym stanie.

Obecni na spotkaniu dokonali również wyboru sołtysa sołectwa Osowo Stefana Jażdżewskiego jako swojego przedstawiciela do kapituły przyznającej medale „Zasłużony dla Gminy Karsin”. S. Jażdżewski sołtysem Osowa jest już trzecią kadencję, a swoją funkcję sprawuje od 2011 roku.

Spotkanie z szefowymi KGW

W ostatnim tygodniu stycznia włodarz Karsina gościł również przewodniczących pięciu Kół Gospodyń Wiejskich działających w gminie tzn. Osowa, Wdzydz Tucholskich, Karsina, Górek i Zamościa. To ostatnie dopiero stawia pierwsze kroki. Również podczas tego spotkania wójt opowiedział o inwestycjach przygotowywanych przez gminę na rok bieżący. Najwięcej czasu poświęcono na omówienie planów dotyczących działalności KGW na ten rok. Przedstawione zostały również możliwości ich współfinansowania przez gminę.

– Cieszymy się, że mogłyśmy porozmawiać o naszych propozycjach na ten rok i o tym jak one będą finansowane. Ja i moje koleżanki doceniamy to, że wójt R. Brunke i gmina wspierają nasze koła, tak i z resztą inne organizacje społeczne działające w gminie. Za to należą się wielkie dzięki – podsumowała spotkanie prezes Urszula Narloch, szefowa KGW Osowo.

Do tematu będziemy powracać.

Nad/opr.D.Tryzna

Stefan Jażdżewski sołtys Osowa został członkiem kapituły przyznającej medale „Zasłużony dla Gminy Karsin”.
Spotkanie wójta R. Brunke z szefowymi KGW.

Komentarze