Powiat kościerski Samorząd

Powiat kościerski. Wyniki tegorocznego rozdania RFRD. Wnioski Dziemian, Karsina i Starej Kiszewy nie przeszły, a powiat dostał dwa

Beneficjentami RDRD edycja 2022 z powiatu kościerskiego zostało pięć gmin i starostwo kościerskie. Gminy: Dziemiany, Karsin i Stara Kiszewa nie otrzymały póki co nic, ale wnioski tych dwóch ostatnich są na liście rezerwowej. Wyjątkowym sukcesem mogą się pochwalić starosta Alicja Żurawska i wójt Andrzej Pollak, bo ich samorządy otrzymały po dwa wnioski.

Sprawdziło się to, co mówiła starosta Alicja Żurawska. Powiat kościerski otrzymał dofinansowanie na dwa zadania wieloletnie. Pierwsze dotyczy przebudowy drogi powiatowej od Liniewa do Starych Polaszek. Wartość projektu to ponad 7,5 mln zł. Na jego realizację samorząd otrzyma w br. ponad 757 tys. zł, a w roku następnym ponad 3 mln zł. Drugim zadaniem jest przebudowa drogi powiatowej od DW 221 w miejscowości Będomin do Starego Barkoczyna. Modernizacja odcinka o długości 4,75 km ma pochłonąć 6,18 mln zł. W tym roku powiat ma otrzymać 618 tys. zł. Pozostałą sumę otrzyma w roku następnym.

O dziwo z powiatu kościerskiego również gmina Nowa Karczma otrzymała dofinansowanie na dwie, wieloletnie inwestycje. Pierwsza z nich dotyczy budowy ulicy w Nowej Karczmie, która dochodzi do DW224. Wartość zadania to prawie 3,2 mln zł, na które gmina pozyska w latach 2022-2024 prawie 1,6 mln zł. Kolejna polega na budowie drogi w Nowej Karczmie w ciągu DW 224. Wartość zadania to blisko 3 mln zł. Dofinansowanie sięgające prawie 1,5 mln zł będzie wypłacane w latach 2022-2024.

Na inwestycję wieloletnią dostała również dofinansowanie gmina Liniewo. Chodzi o remont ponad 3 km drogi relacji Lubieszyn-Lubieszynek. Wartość zadania to prawie 2,3 mln zł, na które w latach 2022-2023 gmina otrzyma ponad 1,14 mln zł.

Zadania jednoroczne

Wśród zadań jednorocznych znalazła się inwestycja gminy miejskiej Kościerzyna, która polega na budowie ul. Małej Kolejowej w mieście. Wartość tego zadania oszacowano na blisko 4 mln zł. Samorząd pozyskał na jego realizację niespełna 2 mln zł. Z kolei w Lipuszu prowadzona będzie jednoroczna inwestycja przebudowy ul. Dworcowej. Zadanie to ma pochłonąć około 1,12 mln zł, z czego 50 proc. stanowić będzie dofinansowanie z RFRD. Pomoc finansową uzyskała też gmina Kościerzyna. Samorząd przeznaczy pozyskane środki na przebudowę ul. Rzemieślniczej, Akacjowej i Leśnej w Małym Klinczu. Wartość tej inwestycji to niespełna 1,75 mln zł, z czego 875 tys. zł stanowi dofinansowanie.

Gminy na liście rezerwowej

Na listę rezerwową załapało się zadanie lipuskiego samorządu, dotyczące przebudowy  ul. Pocztowej w Lipuszu. Jego wartość to niecałe 290 tys. zł. Na liście uzupełniającej pojawił się także wniosek gminy Stara Kiszewa, który zakłada przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stare Polaszki. Wartość tej inwestycji samorząd wycenił na 3,18 mln zł. Jest też zadanie Karsina. Samorząd ten za kwotę 1,2 mln zł planuje przebudowę ul. Szkolnej i Generała Józefa Hallera w miejscowości Osowo. Niestety zadania te znajdują się na 24., 25. i 26. pozycji na liście rezerwowej.

Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

II etap ul. Ogrodowej w Karsinie realizowany był przy wsparciu RFRD.

Komentarze