Gmina Przodkowo Inwestycje

Gmina Przodkowo. Najważniejsze inwestycje bieżącego roku. Priorytety to szkoła w Wilanowie i pakiet drogowy

Mnogość potrzeb inwestycyjnych, które wynikają z rozwoju gminy i osiedlania się nowych mieszkańców nie może być zrealizowana z braku środków w budżecie. Stąd władze samorządu stawiają na inwestycje, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne.

W podjętej w dniu 30 grudnia uchwale budżetowej na bieżący rok ustalono plan wydatków inwestycyjnych na poziomie 8,87 mln zł. Jak powiedział nam wójt gminy Andrzej Wyrzykowski, dominują w nim dwa zadania. Pierwsze to dokończenie inwestycji w Wilanowie. Chodzi o budowę sali gimnastycznej i części dydaktycznej, którą stanowi sześć pomieszczeń klasowych dla miejscowej szkoły. W końcu roku ubiegłego zakończono jej pierwszy etap, czyli stan surowy-zamknięty. Teraz gmina chce jak najszybciej przystąpić do kolejnego, czyli prac wykończeniowych i wyposażenia obiektu. W planach jest, aby na przełomie września i października obiekt mógł zostać oddany do użytku. Wartość drugiego etapu inwestycji to około 4 mln zł. Samorząd z wnioskiem o jej dofinansowanie wystąpił do pierwszego rozdania ,,Polskiego Ładu’’. Otrzymał 3,4 mln zł pomocy rządowej. Pozostałą kwotę będzie musiał wyłożyć z własnego budżetu.

Dalej drogi

Zapisane w planie wieloletnim inwestycje drogowe, z których część będzie realizowana z roku bieżącym, dotyczą pakietu drogowego złożonego do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2020. Wnioski, które gmina złożyła do edycji ubiegłorocznej nie zostały jeszcze rozstrzygnięte, ale wójt ma nadzieję, że tak jak w poprzednich latach gmina zostanie beneficjentem programu. To ważne, bo są w nim zapisane modernizacje dróg w Kczewie, Pomieczynie i samym Przodkowie.

Co z oczyszczalnią?

Od jakiegoś czasu okazało się, że gmina musi się zmierzyć z kolejną inwestycją. To modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, gdyż obecna nie jest w stanie przerobić ich znacznego wzrostu, jak również nie może sprostać obecnie obowiązującym normom. Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Komentarze