Gmina Kartuzy Inwestycje Samorząd

Gmina Kartuzy. Budżet 2024 Będą kolejne ważne inwestycje

Rok 2024 upłynie pod znakiem realizacji wielu istotnych dla rozwoju gminy Kartuzy przedsięwzięć. Na  inwestycje kartuski samorząd zaplanował rekordową kwotę ponad 53,6 mln zł. Zostaną one przeznaczone m.in. na modernizację dróg, realizację II etapu budowy obwodnicy Kartuz, inwestycje w szkołach oraz budowę kąpieliska nad Jeziorem Klasztornym Dużym.

Ten rok dla gminy Kartuzy będzie rekordowy, jeśli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych. Budżet na 2024 zaplanowano po stronie dochodów na kwotę 222 mln zł, a wydatków na kwotę 257,4 mln zł. Na zadania inwestycyjne przeznaczono 53,6 mln zł. Deficyt budżetu w wysokości 35,4 mln zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z  kredytu i wolnych środków.

Inwestycje drogowe

Na zadania drogowe przeznaczono ponad 20 mln zł. Wśród najważniejszych można wymienić m.in. budowę drogi na odcinku Kolonia-Chojna, Pomieczyńska Huta – Masłowo, budowę ul. Konopnickiej, Piaskowej i Żwirowej w Kiełpinie, przebudowę ulic Leśnej, Słonecznej i Spacerowej w Borowie, drogi na Melgrową Górę w Grzybnie, drogi Prokowo-Sytna Góra i ul. Spokojnej w Prokowie oraz ul. Kiełpińskiej w Mezowie, a także drogi transportu rolnego w Brodnicy Górnej. Blisko 2,8 mln zł pochłonie budowa ciągu rowerowo-pieszego na trasie Borkowo-Borowo. Na przebudowę 10 przejść dla pieszych i przejazdu rowerowego w Kartuzach przeznaczono niespełna 1 mln zł.  Zmodernizowane zostaną m.in. ul. Polna w Mirachowie, droga w Sitnie, ul. Polna w Łapalicach, droga Nowa Huta-Kamienna Góra, ul. Źródlana w Dzierżążnie, Jeziorna w Brodnicy Dolnej, ul. Kaszubska w Mezowie, drogi gminne w Głusinie, Pomieczyńskiej Hucie i Sitnie. Kartuski samorząd przeznaczył również około 4,1 mln zł na pomoc finansową dla województwa pomorskiego i wsparcie budowy obwodnicy Kartuz – 3,5 mln zł na etap drugi Grzybno-Łapalice, oraz 590 tys. zł na trzeci z połączeniem ulic Zamkowej i Kościerskiej w Kartuzach.

Inwestycje oświatowe, wod-kan i inne

Na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i wychowania przeznaczono blisko 13 mln zł. Do największych tegorocznych zadań należą kontynuacja budowy hali z kompleksem boisk przy SP nr 2 w Kartuzach – o wartości ponad 29 mln zł, oraz dokończenie budowy sali sportowej z łącznikiem w ZKiW w Brodnicy Górnej za 12 mln zł. Blisko 0,5 mln zł pochłonie modernizacja systemu sterowania kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w SP nr 1 w Kartuzach. Rozpocznie się również budowa zadaszonych boisk, które powstaną przy szkołach w Łapalicach i Prokowie.

Gmina pozyskała 2,5 mln zł na projekt „Słońce dla Gminy Kartuzy”, w ramach którego 10 budynków, w tym szkoły, zostanie wyposażonych w panele fotowoltaiczne.

Na zadania związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej zaplanowano ponad 7 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę sieci kanalizacji w Dzierżążnie oraz na ul. Szkolnej i Widokowej w Kiełpinie, oraz na kontynuację zadań budowy kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach, Ręboszewie i Łapalicach.

W 2024 roku rozpocznie się również budowa kąpieliska gminnego wraz z infrastrukturą nad Jeziorem Klasztornym Dużym. Szacowana wartość całego zadania to 10 mln zł.

Ponad 1,6 mln złotych kosztować będzie modernizacja i przebudowa budynku pokolejowego przy kartuskim dworcu integracyjnym.

UG/opr.red

Komentarze