Gmina Przodkowo Samorząd Wokół nas

Gmina Przodkowo. Sesja Rady Gminy. Po raz ostatni obradowali w takim składzie

Ostatnia sesja Rady Gminy Przodkowo kadencji 2018-2024 odbyła się w czwartek, a była to również ostatnia okazja dla obecnych radnych, którzy nie zdobyli ponownie mandatu, aby podziękować za ich wspólną pracę. Wójt Andrzej Wyrzykowski również otrzymał słowa uznania od radnych za swoje zaangażowanie.

Podczas minionej kadencji Rada Gminy podjęła 553 uchwały podczas 51 sesji. Podsumowując osiągnięcia, przewodniczący Rady Dariusz Toporek wyraził wdzięczność wójtowi Andrzejowi Wyrzykowskiemu oraz wszystkim radnym za ich wkład w rozwój gminy.

Zmiany w składzie rady

Należy zauważyć, że większość radnych, aż osiem osób, nie miała konkurentów w swoich okręgach, co automatycznie zagwarantowało im mandaty na kolejną kadencję. Jednakże niektórzy z długoletnich radnych, jak Jerzy Kuchta i Maria Stasik, nie odnieśli sukcesu w swoich wyborach.

Mimo porażki, J. Kuchta podziękował swoim wyborcom, podkreślając swoje zadowolenie z osiągniętego wyniku. Podobnie M. Stasik, która spędziła 11 lat w radzie, wyraziła swoją wdzięczność za współpracę i wspomnienia.

Wójt A. Wyrzykowski również dziękował za poparcie i zaangażowanie mieszkańców, którzy przyznali mu 85-procentowe poparcie w wyborach, co świadczy o uznaniu dla pracy wykonanej przez niego i Radę.

Patrząc w przyszłość, wójt zaznaczył, że przed Gminą stoją wyzwania, szczególnie w kontekście pozyskania środków zewnętrznych, jednakże jest przekonany, że wspólnymi siłami uda im się sprostać tym wyzwaniom.

Inauguracyjna sesja nowej Rady Gminy Przodkowo odbędzie się 7 maja, podczas której nastąpi zaprzysiężenie wójta i radnych, otwierając tym samym nowy rozdział w historii gminy.

red.

Komentarze