Powiat kościerski Szkolnictwo

Powiat kościerski. Realizacja „Pomorskiego programu pomocy stypendialnej”. Stypendia Marszałka dla 30 uczniów

Na trzecią edycję Pomorskiego programu stypendialnego przeznaczono ponad 7 mln zł. W ramach tej kwoty 426 uczniów otrzymywać będzie przez okres dwunastu miesięcy po 250 zł. Wśród nich jest 30 uczniów ze szkół powiatu kościerskiego.

Pomorski program stypendialny kierowany jest do uczniów z terenu województwa, którzy w bieżącym roku szkolnym będą kontynuować naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych. Uczniowie ci w poprzednim roku szkolnym powinni byli uzyskać średnią ocen, o której mówi regulamin przyjęty przez Sejmik Województwa Pomorskiego. Dla uczniów klas VI, VII i VIII musi to być co najmniej 5,5, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych co najmniej 5,0. Stypendium może być przyznane uczniowi, który w ubiegłym roku szkolnym uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości czy uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie w kryterium regulaminu.

Trzydziestu wspaniałych

Wśród 426 laureatów stypendium, trzydziestu to uczniowie szkół z terenu powiatu kościerskiego. Najwięcej stypendystów ma gmina Nowa Karczma. Aż dziewięciu z nich to uczniowie Szkoły Podstawowej im. dra A. Majkowskiego i jedna uczennica ze szkoły w Grabowie Kościerskim. Ośmioma stypendystami może pochwalić się gmina Karsin. Pięciu z nich uczy się w SP im. Wincentego Rogali w Karsinie, dwoje w SP im. Wicka Rogali w Wielu oraz jedna uczennica uczy się w SP w Osowie.  Czterech stypendystów ma gmina Dziemiany. Cała czwórka uczęszcza do miejscowego Zespołu Kształcenia i Wychowania. Trójka wyróżnionych z miasta Kościerzyny uczęszcza do Zespołu Szkół nr 2. Natomiast z gminy Kościerzyna wyróżniono dwójkę uczniów. Jeden z nich uczy się w Zespole Kształcenia w Łubianie, a drugi w SP im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu. Ze szkół na terenie gminy Liniewo nagrodzono dwóch uczniów. Gmina Lipusz ma jednego stypendystę, jest to uczeń z miejscowej szkoły.

D. Tryzna

Dariusz Męczykowski dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie

Szkoła to różne możliwości oddziaływania i różni uczniowie. My staramy się stworzyć dla nich takie warunki, aby mogli się rozwijać. Szczególnie chodzi tu o uczniów już skrzywdzonych przez los, którzy mają jakieś problemy czy dysfunkcje. Podczas pracy z nimi zwracamy uwagę na poziom zaangażowania, aby ci najsłabsi z zaległościami czy dysfunkcjami mogli je wyrównywać.

Jeżeli chodzi o uczniów, którzy wykazują zdolności to staramy się ich „prowadzić” od przedszkola. W młodszych klasach jest to zabawa olimpijczyków, a później w starszych profesjonalne olimpiady z określonych przedmiotów. Jako dyrektor szkoły w Nowej Karczmie bardzo się cieszę, że mamy tak dużą liczbę osób powyżej 5,5. Wszystkim im serdecznie gratuluję tej nagrody, jaką jest stypendium. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że szkoła powinna łowić talenty. Może nawet powinien być temu poświęcony oddzielny program ministerialny. Jak ważne jest to, aby w młodym człowieku rozbudowywać drzemiące w nim talenty pokazuje głośny ostatnio przypadek 19-latka. Ten młody człowiek wychwycił błędy, które posiadały statystki dotyczące ustalania zachorowalności na Covid-19.

Komentarze