Miasto Kościerzyna Wokół nas

Kościerzyna. Relacje miasto – dzierżawcy ogródków przy ul. Kartuskiej. Działkowcy nie ustąpili! Miasto występuje do sądu

Spór pomiędzy działkowcami ze Stowarzyszenia Ogrodu Działkowego ,,Oczko Wodne’’, a władzami miasta trwa. 27 nie opuściło swoich ogródków i nie podpisało protokołu zdawczo-odbiorczego. W odpowiedzi miasto wystąpiło z wnioskami do sądu.

Cała sprawa zaczęła się od projektu dotyczącego wybudowania dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Kartuskiej obok Centrum Inicjatyw Społecznych na działce miasta, tam gdzie dziś kwitną ogródki działkowe. Projekt ten ma być zrealizowany do końca bieżącego roku. Do tego czasu miasto musi ostatecznie rozliczyć się z projektu związanego z rewitalizacją Osiedla 1000-lecia, na który pozyskało duże dofinansowanie z UE. Według burmistrza, brak rozliczenia w tym terminie, spowoduje przepadek zewnętrznych środków w kwocie 9 mln zł. Stąd w roku ubiegłym nie przedłużono działkowcom umowy dzierżawy i do końca grudnia musieli oni opuścić ten teren.

Działkowcy mówią ,,NIE’’

Działania miasta są dla działkowców niezrozumiałe i według nich krzywdzące, bo niektórzy gospodarzyli tu już 42 lata. Przyzwyczaili się i nie widzą dla siebie innego miejsca, chociaż miasto im proponuje nowy teren na Markubowie. Zdeterminowani działkowicze już w październiku utworzyli Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej  w sprawie zachowania terenów działek, jako terenów zielonych, z przeznaczeniem na ogródki działkowe o charakterze rekreacyjno – warzywnym. Do dnia dzisiejszego nie opuścili swoich działek.  Podkreślają, że chcą rozmawiać z władzami miasta.

Czy z tego coś będzie?

Jak powiedział nam wiceburmistrz Tomasz Nadolny, nadzieję na porozumienie mają również władze miasta. Zapraszają działkowców do rozmów, ale póki co w związku z tym, że nie nastąpiło przekazanie przedmiotu dzierżawy podjęli stosownie działania.

– Wezwaliśmy działkowców do przekazania umów. W związku z tym, że nie udało się tego zrealizować, skierowaliśmy odpowiednie wnioski do sądu – informuje T. Nadolny wiceburmistrz Kościerzyny

Do tematu powrócimy.

Red.

Komentarze