Gmina Kartuzy Wokół nas

Kartuzy. Trwałe więzy przyjaźni Kartuzy – Duderstadt

13 maja bieżącego roku minęło 26 lat od zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Kartuzami, a Duderstadt w Niemczech. Oba miasta dzieli 836 km, ale pomimo tej odległości ich mieszkańcy przez ten cały czas utrzymują bliskie kontakty. Sprzyja im funkcjonowanie w obu miejscowościach organizacji pielęgnujących te kontakty.

Jako pierwsze w styczniu 1996 roku powstaje Niemiecko-Polskie Koło Przyjaciół w Duderstadt. Osiem miesięcy później w Kartuzach utworzono Towarzystwo Przyjaźni Polsko– Niemieckiej. Przez minione 25 lat zostały zbudowane bardzo silne, prywatne kontakty mieszkańców Duderstadt i Kartuz. Dzięki prężnej działalności obu organizacji, wspierających od samego początku budowanie partnerskich relacji samorządowców oraz mieszkańców Kartuz i Duderstadt, partnerstwo miast przynosi wspaniałe owoce i może uchodzić za wzór.

W ubiegłym roku przypadała 25. rocznica zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy wspomnianymi miastami. Niestety, z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa, zaplanowane obchody jubileuszu musiały zostać odłożone. Niestety to samo dotyczy świętowania ćwierćwiecza działalności obu towarzystw.

Czas pandemii nie sprzyja rozwojowi nowych przedsięwzięć. Po mimo tego z inicjatywy Udo Unzeitiga w Duderstadt wydrukowano okolicznościową pocztówkę, by uczcić rocznicę powstania Niemiecko-Polskiego Koła Przyjaciół. Pocztówkę tę otrzymali wszyscy członkowie koła. W ostatnich dniach dotarła ona również do Kartuz – z pewnością będzie piękną pamiątką.

                                                              

Niemiecko-Polskie Koło Przyjaciół w Duderstadt

Działalność Niemiecko – Polskiego Koła Przyjaciół w Dudersatdt rozpoczęła się od spotkania założycielskiego, które odbyło się w historycznym ratuszu w Duderstadt 11 stycznia 1996 roku. Powstanie organizacji spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców niemieckiej miejscowości. Początkowo koło liczyło 100 członków. Obecnie prezes koła, Paul Schneegans, szacuje liczbę członków na około 200. Działalność Niemiecko-Polskiego Koła Przyjaciół na przestrzeni 25 lat to m.in. realizacja transportów z pomocą dla podopiecznych Domu Dziecka w Kartuzach, ośrodka pomocy społecznej oraz kartuskiego hospicjum domowego, osób niepełnosprawnych. Ostatnio np. nasi przyjaciele z Duderstadt przywieźli do Kartuz zautomatyzowane łóżka dla chorych.
Warto dodać, że członkowie koła są także zaangażowani w wymiany szkolne młodzieży polskiej z Kartuz oraz niemieckiej z Duderstadt. Podopieczni kartuskiego Domu Dziecka wyjeżdżają np. do domu Tabaluga znajdującego się w partnerskim mieście. Tam mogę spędzić czas wakacyjny, oderwać się od codziennych trosk. Ponadto dzięki działalności koła mieszkańcy Duderstadt podróżują na Kaszuby, zawiązując nowe trwałe przyjaźnie z Kaszubami – m.in. członkami Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niemieckiej w Kartuzach.

Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Niemieckiej w Kartuzach

Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1996 roku. Orędownikiem jego powołania jak wspomina dziś Przewodniczący Roman Leon Tuszyński, była Maria Nolte. Towarzystwo znalazło mocne wsparcie w ówczesnych władzach miasta. Dzięki zaangażowaniu burmistrza śp. Mariana Wilkowskiego organizacja znalazła siedzibę w Muzeum Kaszubskim. Zaczynali od dwudziestu członków, by z biegiem lat ich liczba wzrosła czterokrotnie. Magnesem przyciągający, nowych, były m.in. lekcje języka niemieckiego oraz wyjazdy do Niemiec. Dawały one możliwość poznania, jako funkcjonuje lokalny samorząd, jak żyje społeczeństwo. Były okazją do nawiązania trwałych przyjaźni.

– Staramy się regularnie, co dwa lata wzajemnie się odwiedzać – podkreśla R. Tuszyński

W lutym 2005 r. Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Niemieckiej w Kartuzach zostało oficjalnie zarejestrowane w KRS, a R.L. Tuszyński został jego Prezesem Zarządu. Jako cel działalności zapisano ,,Działania na rzecz współpracy między społeczeństwem Polski i Niemiec przez rozwijanie kontaktów pomiędzy osobami, regionami i narodami służąca wzajemnemu poznaniu się ludzi, środowisk oraz społeczeństw’’. Przedstawiciele Towarzystwa zawsze uczestniczą w uroczystościach związanych z pielęgnowaniem partnerstwa pomiędzy Kartuzami, a Duderstadt.

Dzięki zaangażowaniu członków Koła Przyjaźni Niemiecko-Polskiej do Kartuz trafiły łóżka dla chorych.
Wizyta młodzieży z Duderstadt w Kartuzach.
Ćwierćwiecze istnienia Niemiecko-Polskiego Koła Przyjaciół zostało podkreślone okolicznościową pocztówką.
Posadzenie Dębu Przyjaźni w siedzibie Fundacji Lebenshilfe.

Komentarze