Gmina Chmielno Wywiady

Gmina Chmielno. Aktywność GOKSiRu. Takich pieniędzy mogą pozazdrościć inne, gminne placówki kultury

Edyta Klasa dyrektor chmieleńskiego GOKSiRu ze swoimi pracownikami.

W ramach konkursu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dotyczącego wyboru tegorocznych operacji zostały zaakceptowane wszystkie projekty złożone przez chmieleński GOKSiR. Placówka kierowana przez dyrektor Edytę Klasę pozyska w tym roku prawie 300 tys. zł.

Do tegorocznego konkursu zakwalifikowało się 26 wniosków. Osiem z nich związanych było z powiatem kartuskim. 7 maja Regionalna jednostka KSOW Województwa Pomorskiego ogłosiła zwycięzców. Wśród nich aż pięć wniosków złożył Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie.

Wsparcie sięgające 300 tys. zł

W obszarze działań związanych z ułatwieniem wymiany wiedzy Chmielno pozyskało prawie 154 tys. zł. Środki te przeznaczone będą na organizację III Pomorskiej Spartakiady Kulturalno-Rekreacyjnej Kół Gospodyń Wiejskich i wyjazd studyjny za granicę. Ponad 64 tys. zł GOKSiR otrzymał w ramach działania związanego ze wspieraniem współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji. Pozyskane środki posłużą organizacji V Festiwalu Truskawek Kaszubskich. Na obszar związany z aktywizacją mieszkańców wsi, chmieleńska placówka pozyskała prawie 50 tys. zł. Dofinansowanie to wspomoże stworzyć Akademię Młodego Pszczelarza. Na promocję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich GOKSiR pozyskał 25,6 tys. zł. Środki te przyczynią się do realizacji zadania pn. ,,Turystyka na kaszubskiej wsi – prezentacja dobrych praktyk na przykładach z Gminy Chmielno”.

red.

Z Edytą Klasa dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Rekreacji w Chmielnie rozmawiał Dariusz Tryzna

Dariusz Tryzna: Pani dyrektor pogratulować skuteczności aplikowania. ,,Rozbiła Pani bank’’ wniosków z powiatu kartuskiego. Czy dotyczą one Waszych wydarzeń cyklicznych?

Edyta Klasa: Trzy z pięciu naszych wniosków, które uzyskały dofinansowanie to wydarzenia, które dzięki wsparciu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich były już realizowane. Pierwszy dotyczy Festiwalu Truskawek Kaszubskich, który będzie miał w tym roku V edycję. Następny to Pomorska Spartakiada Kulturalno – Rekreacyjna KGW. W tym roku mamy trzecią jej edycję i została po raz drugi dofinansowana. Po raz trzeci będziemy organizować zagraniczną wizytę studyjną. Jest to projekt, który uzyskał największe dofinansowanie i też najwyższą ocenę punktową.

D.T.: A co z pozostałymi dwoma?

E.K.: To zupełnie nowe inicjatywy. Pierwsza dotyczy promocji turystyki na obszarach wiejskich na przykładzie gminy Chmielno. Realizując dwa programy telewizyjne, chcemy pokazać  i  promować nasze Kaszuby Jeziorne, pokazać projekty unijne, dzięki którym nasza wieś zmienia się i staje się coraz bardziej atrakcyjna turystycznie. Do tego konkurs fotograficzny dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprzez fotografię chcemy pokazać atrakcyjne miejsca na Kaszubach, które zmieniły się dzięki funduszom unijnym. I na koniec nasz piąty projekt – Akademia Młodego Pszczelarza. Tutaj przede wszystkim chcemy młodzież uczulić na znaczenie pszczół w środowisku i zapoznać młodych ludzi z pracą pszczelarza. Inspiracją do jego napisania był młody człowiek – Bartek, uczeń szkoły podstawowej, który jest wielkim pasjonatem pszczelarstwa.  Tak bardzo go pochłonęło, że uzbierał pieniądze na zakup ula i rodziny pszczelej, ubioru pszczelarza. To fascynujące poznać takiego nastoletniego pasjonata. Stwierdziłam, że warto go wesprzeć i pokazać, jako przykład dla młodych ludzi. Stąd dzięki projektowi chcemy zorganizować grupę, którą mam nadzieję uda się zaszczepić miłością  do przyrody. W ramach tego projektu odbędą warsztaty, podczas których dowiedzą się jakie są podstawy. Zostaną wyposażeni też w podręcznik dla pszczelarzy. Będą to zajęcia w części stacjonarne, będą zajęcia w pasiece, odbędzie się wyjazd studyjny do województwa lubelskiego i tam będziemy wizytować gospodarstwa, których produkcja sprzyja pszczelarstwu, odwiedzimy Technikum w Pszczelej Woli, skansen pszczelarski. Będziemy też uczyć jak założyć ogród roślin miododajnych.

D.T.: Organizacja tych wszystkich wydarzeń to duże wyzwanie dla ośrodka. Rozumiem, że ma Pani jakichś partnerów do pomocy.

E.K.: Oczywiście. Te projekty realizujemy w partnerstwie z różnymi podmiotami, organizacjami i firmami. Bezpośrednim partnerem projektu „Akademia Młodego Pszczelarza” jest Koło Gospodyń z Borzestowskiej Huty. Jak się okazało, pani prezes interesuje się pszczelarstwem, a nawet należy do jednego ze związków  pszczelarzy. Kolejnym partnerem jest gmina Chmielno. Trzecim jest parafia Wygoda, której ksiądz proboszcz ma ule i wiedzę o pszczelarstwie.  Spartakiadę organizujemy we współpracy z Pomorskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe, a wizytę studyjną z lokalnymi podmiotami z branży turystycznej i KGW  Ekobabki  z Chmielna.

Oczywiście przed nami jeszcze wiele niewiadomych związanych z ograniczeniami „covidowymi”, ale już teraz wiemy, że Spartakiadę możemy zorganizować. Festiwal Truskawek Kaszubskich trochę zmodyfikujemy, rozproszymy w terenie. Jego uczestników zaprosimy na stadion, na ścieżkę dydaktyczną, na plantacje na ,,trukawkorwanie’’. Jestem dobrej myśli, że uda nam się jednak te pierwsze wydarzenia przeprowadzić bez problemu.

D.T.: Dziękuję za rozmowę.

Komentarze