Gmina Stara Kiszewa Wokół nas

Lipy. Klub Seniora+. Klub działa, ale na razie zdalnie

Otwarta w kwietniu bieżącego roku placówka działa pomimo ograniczeń covidowych. Fundacja „Sprawni Inaczej”, która ją prowadzi znalazła sposób, aby objąć opieką zakwalifikowanych do niego seniorów. Jest to odpowiedź na oczekiwanie najstarszych mieszkańców gminy.

Problem starzenia się społeczeństwa jest odczuwalny we wszystkich samorządach. Dane pokazują, że liczba seniorów stale rośnie. Równocześnie ośrodki gminne diagnozują, że problem samotności wśród seniorów zaczyna też coraz bardziej dotykać tereny wiejskie. Każda z gmin próbuje z tym zjawiskiem zmierzyć się inaczej.

Choć o polityce senioralnej głośno w całym kraju, tylko nieliczne z naszych samorządów wzięły się za nią porządnie. Dominuje tradycyjne podejście: paczki na święta i uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora. W niektórych ginach postanowiono problem ten rozwiązać poprzez ,,zorganizowanie się’’ seniorów. Tylko nieliczne chwyciły ,,byka za rogi’’.

To już trzecia placówka w gminie

Na terenie gminy Stara Kiszewa do końca I kwartału bieżącego roku działały dwie placówki otwarte dla seniorów. To Dom Samopomocy w Konarzynach i otwarty trzy lata temu Dzienny Dom Seniora w Wygoninie. Sygnały związane z ich funkcjonowaniem oraz analiza danych statystycznych dotyczących mieszkańców pokazały, że potrzebna jest jeszcze dodatkowa placówka. Postanowiono ją zorganizować w budynku opuszczonej szkoły w Lipach. Gmina przygotowała projekt, który został pozytywnie przyjęty przez województwo, dzięki czemu pozyskano środki na przystosowanie budynku i jego otoczenia dla potrzeb klubu seniora.

Radni gminy zaaprobowali pomysł i od kwietnia bieżącego roku placówka zaczęła działać.

Objęła piętnastu seniorów, którzy mają przebywać w niej dwa razy w tygodniu po pięć godzin, choć dopuszcza się tu zmiany w zależności od potrzeb.

Sposób na covidowy czas

W konkursie na prowadzenie Klubu została złożona jedna oferta od Fundacji ,,Sprawni Inaczej”. To fundacja dobrze znana gminie, gdyż prowadzi ona dwie inne placówki.

– Jesteśmy po przeprowadzonej już rekrutacji seniorów. Nie było problemu ze znalezieniem chętnych. Klub funkcjonuje, ale póki co w formule zdalnej. Dwie panie, które pracują dla fundacji i będą fizycznie opiekowały się seniorami, w tej chwili pracują z nimi zdalnie, ale także  po prostu udają się do miejsca ich zamieszkania – tłumaczy Andrzej Hinca sekretarz gminy

Zakwalifikowani seniorzy zadowoleni są z tej oferty i z niecierpliwością czekają kiedy będą mogli osobiście spotkać się w Klubie.

–  Klub już funkcjonuje. W jego formule przewidziana jest przede wszystkim aktywizacja seniorów poprzez zajęcia zarówno w obiekcie klubu, jak i na zewnątrz. Lipy gwarantują wspaniałą zaciszną przestrzeń, urządzoną zielenią. Myślę, że nie zabraknie seniorom w Lipach pomysłów na to, żeby wykorzystać ten teren, tak jak to się dzieje w Wygoninie. Tam jest też ogródek z warzywami, które można wykorzystywać na przygotowanie posiłków. Myślę, że ten pomysł także będzie zaadoptowany w Lipach – zakończył A. Hinca sekretarz gminy. Do tematu będziemy powracać.

BM

Komentarze