Inwestycje Powiat kartuski

Powiat kartuski. Budowa nowego wiaduktu w Niestępowie. Jest 2,6 mln zł dofinansowania na inwestycję. To przykład skuteczności działania

Kolejny sukces władz powiatu. Tydzień temu podpisane zostały trzy umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dziś starostwo otrzymało informację, że ich wniosek dotyczący dofinansowania przebudowy wiaduktu w Niestępowie został zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i otrzymał dofinansowanie.

Nikogo, kto korzysta z drogi powiatowej Lniska – Sulmin, objazdu na Gdańsk nie trzeba przekonywać co do ważności tej inwestycji. Zwężenie jezdni do jednego pasa na wiadukcie w Niestępowie stwarza bardzo duże zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego w tym miejscu.

Nastawieni na realizację celu

Inwestycja stała się priorytetem dla obecnych władz powiatu i starosty Bogdana Łapy.

– O przebudowę wiaduktu w Niestępowie zabiegałem od wielu lat, był to mój priorytet. To pewne, że udrożni komunikację na trasie Lniska-Sulmin i zapewni większe bezpieczeństwo podróżnym – mówił wielokrotnie B. Łapa

Władze szukały gdzie się da środków, aby zapewnić finansowanie tej inwestycji. Jednym z pomysłów było złożenie wniosku do rezerwy celowej Ministerstwa Infrastruktury. W marcu do Warszawy pojechał wicestarosta Piotr Fikus, aby spotkać się z Wiceministrem Infrastruktury, posłem PiS z naszego regionu Marcinem Horałą. Celem spotkania było lobbowanie za inwestycją.

Kiedy informacje o tym przedostały się do mediów pojawiły się też pełne troski komentarze mieszkańców, którzy cieszyli się, że wiadukt zostanie przebudowany, jednocześnie wskazując na konieczność uwzględnienia potrzeb pieszych i rowerzystów.

Skuteczność działania

W końcu ubiegłego tygodnia wicestarosta kartuski pytany przez nas, co dalej z wnioskiem starostwa odpowiedział, że chyba wszystko jest na dobrej drodze. Dziś, 24 maja starostwo kartuskie otrzymało informację, że został pozytywnie zaopiniowany przez Wspólną Komisję Rządu i Samorządu działającą w Ministerstwie Infrastruktury. Tym samym powiat otrzyma środki w wysokości 2, 6 mln zł na realizację zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu DP nr 1930G Lniska-Niestępowo-(Gdańsk) w miejscowości Niestępowo”.

Koszt budowy nowego wiaduktu to kwota opiewająca na ponad 5,5 mln zł. Nowy obiekt będzie posiadał odpowiednie parametry drogowe tj. długość obiektu – 24,4 m, szerokość obiektu – 12,3 m, jezdnię o dwóch pasach ruchu i szerokości – 7 m, po jednej stronie chodnik o szerokości 1,5 m, natomiast po drugiej ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2 m. Zakończenie inwestycji przewiduje się do końca br.

Nad/opr.red

Jeszcze w tym roku stary wiadukt zniknie i w jego miejsce powstanie nowy.
Jak się dziś okazało lobbowanie władz powiatu przyniosło pozytywne efekty.

Komentarze