Gmina Chmielno Inwestycje

Chmielno. Modernizacja ulic i dróg. Asfalt już został położony

Na ukończeniu są dwie ważne inwestycje drogowe gminy. Pierwsza to budowa drogi Chmielno-Łapalice. Druga to przebudowa trzech ulic określanych jako bajpas drogowy Chmielna. Obie są częścią pakietu drogowego, na który gmina uzyskała największe do tej pory dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Inwestycja na Bukowinkach to utwardzanie drogi Chmielno-Łapalice na odcinku od skrzyżowania ul. Gryfa Pomorskiego i Damroki do granic administracyjnych z gminą Kartuzy. Do tej pory leżały tam płyty yomb i droga miała jeden pas ruchu. Inwestycja przyniosła poszerzenie pasa jezdni do 5 m oraz budowę chodnika i zjazdów na odcinku zamieszkałym. Wartość inwestycji to prawie 3,5 mln zł. Wykonawca – firma Romado Brzeziński ze Sznurków zaczął wylewkę asfaltu od strony Łapalic. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami droga ta zostanie udostępniona do ruchu z końcem miesiąca.

Od miesiąca kładą asfalt na ulicach bajpasu

Jeszcze większy postęp prac uwidoczniony jest na ulicach Brzozowej, Jesionowej i Garncarskiej. Na tej ostatniej asfalt został już położony ponad miesiąc temu. Wiązało się to z wykonaniem dodatkowego zadania – przebudowy tej ulicy na odcinku przylegającym do remizy OSP. Po wyasfaltowaniu ul. Garncarskiej wykonawca „poszedł” w kierunku Brzozowej i dalej Jesionowej. Dzięki inwestycji, ulice te do tej pory częściowo utwardzone płytami betonowymi i częściowo szutrowe, zyskały normalną szerokość 5 m i asfalt. Wzdłuż każdej z nich jest chodnik. Zadanie to realizuje firma Hydro Mag z Garcza. Jego koszt to prawie 8 mln zł.

D. Tryzna

Stan prac na ul. Brzozowej na 23 czerwca.

Komentarze