Samorząd

Gdańsk. 59. sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Ponad 2 mld zł do wydania w budżecie na 2024 rok

Na sesji z 27 listopada radnym przedstawiony został projekt budżetu województwa na następny rok. Zaplanowane w nim wydatki mają sięgnąć kwoty ponad 2 mld zł. Aż 42 proc. z nich zostanie przeznaczone na inwestycje.

Projekt budżetu przedstawił marszałek pomorski Mieczysław Struk. Jak zaznaczył, jego konstrukcja opiera się m.in. na wytycznych Ministerstwa Finansów. W założeniach podane są np. planowana wartość PKB, która ma wynosić 3 proc. czy wskaźnik inflacji wynoszący 6,6 proc.

– Proponujemy budżet ambitny i proinwestycyjny. To kompromis pomiędzy wydatkami a oczekiwaniami. 42 proc. wydatków przeznaczymy na inwestycje, a jednym z priorytetów będzie transport – mówił M. Struk.

Dochody

W planie finansowym województwa przewidywane dochody wyniosą ponad 2,13 mld zł. Warto pamiętać, że dochody zależą głównie od czynników zewnętrznych. Źródła dochodów budżetowych to między innymi tzw. dochody własne. Wyniosą one 1,25 mld zł. W dochodach własnych, ważnym składnikiem są udziały w podatkach PIT i CIT. W 2024 roku udziały w CIT wyniosą 1,01 mld zł, a udziały w PIT to 143,8 mln zł. Dodatkowymi źródłami dochodów jest choćby subwencja ogólna wynosząca 246,1 mln zł. Do dochodów budżetu zaliczają się również dochody zewnętrzne. Są to np. dotacje celowe z budżetu państwa. Łączne dochody zewnętrzne budżetu wyniosą 635,3 mln zł. Warto dodać, że dochody zewnętrzne stanowią prawie 30 proc. dochodów budżetu.

Oraz wydatki

Po analizie zgłoszonych potrzeb, jak i możliwości dochodowych wydatki budżetowe regionu na 2024 r. przewidziano w wysokości 2,12 mld zł. Organizacja transportu i utrzymanie sieci drogowej pochłonie 1,12 mld zł. Warto dodać, że wydatki w tym dziale będą o ponad 67 proc. większe niż w 2023 r. Na pozycjach dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatki wyniosą 206,7 mln zł.

– Ochrona zdrowia Pomorzan to kolejna duża pozycja w planie finansowym. Przeznaczone na nią zostanie 149,2 mln zł – wyliczał marszałek Struk.

Na koniec roku 2024 planowane zadłużenie Samorządu Województwa Pomorskiego wyniesie 258,6 mln zł.

Czas na komisje

Teraz projektem budżetu zajmą się komisje Sejmiku Województwa Pomorskiego. Wszystkie kluby radnych zapowiedziały aktywny udział w pracach nad przedstawionym projektem. Głosowanie nad przyjęciem budżetu 2023 odbędzie się na kolejnej sesji sejmiku tj. 21 grudnia 2023 r.

Nad/opr.D.Tryzna

Komentarze