Miasto Kościerzyna Samorząd Szkolnictwo

Gdańsk. Przyjazna i dostępna szkoła. Unijne wsparcie dla uczniów z Kościerzyny

Dzięki funduszom europejskim uczniowie z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania i trudnościami w nauce będą mieli dodatkowe zajęcia wspierające ich rozwój. Z pomocy skorzystają m.in. uczniowie z Kościerzyny.

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowaniu projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 nastąpiło podczas konferencji „20 lat Pomorza w Unii Europejskiej”. W wydarzeniu zorganizowanym 29 maja wzięli udział marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski.

W ramach projektu „Przyjazna szkoła” w pięciu placówkach na terenie Kościerzyny wsparcie otrzyma 110 uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania i trudnościami w nauce, a także 210 nauczycieli. Do szkół podstawowych trafią niezbędne pomoce dydaktyczne, a dla uczniów ze specjalnymi potrzebami zorganizowane zostaną zajęcia korekcyjne, logopedyczne czy socjoterapeutyczne. Z kolei dla nauczycieli i specjalistów w zakresie wdrażania edukacji włączającej stworzony zostanie kompleksowy system rozwoju zawodowego. Projekt będzie realizowany do lutego 2027 r. Jego wartość wynosi ponad 3 mln zł, przy dofinansowaniu unijnym w wysokości ponad 2,8 mln zł.

Nad/opr.red

Komentarze