Gmina Karsin Samorząd Wokół nas

Gdańsk. Wsparcie finansowe dla Domów i Klubów Seniora. Karsin z dofinansowaniem na 170 tys. zł

W ubiegły piątek wojewoda Beata Rutkiewicz i wójt Roman Brunke podpisali umowę, dzięki której gmina Karsin otrzymała środki na przebudowę strażnicy OSP na potrzeby Klubu Seniora. To, co jesienią ubiegłego roku obiecywał włodarz gminy, stało się faktem.

Gmina Karsin znalazła się w wąskim gronie sześciu samorządów – beneficjentów jednorazowego wsparcia finansowego na remont i wyposażenie domów oraz klubów dla seniorów w ramach programu Senior+. Otrzymała 1/10 ogólnej kwoty. 170 tys. zł zostanie przeznaczonych na remont i wyposażenie Klubu Senior+, który powstanie w murach byłej remizy. Plany tych działań zostały przedstawione przez włodarza gminy późną jesienią ubiegłego roku.

Celem działalności tego klubu jest motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy oraz zaangażowania w wolontariat na rzecz innych. Klub Senior+ w Karsinie ma zapewniać tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług, co stworzy seniorom przestrzeń do aktywnego spędzania czasu, nawiązywania nowych znajomości i podejmowania różnych inicjatyw społecznych.

Znaczenie programu Senior+

Wsparcie finansowe przyznane gminom jest kolejnym krokiem w stronę poprawy jakości życia seniorów w naszym regionie. Dzięki tym środkom, lokalne placówki będą mogły zaoferować szeroką gamę usług i aktywności, które przyczynią się do poprawy zdrowia, samopoczucia i integracji społecznej osób starszych.

PUW/opr.red

Komentarze