Gmina Chmielno Samorząd Wokół nas

Gmina Chmielno. Sesja absolutoryjna. Wójt Michał Melibruda pozytywnie oceniony za 2023

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielno, radni jednogłośnie udzielili wójtowi Michałowi Melibrudzie wotum zaufania oraz absolutorium po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy i sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Wójt M. Melibruda poświęcił znaczną część sesji na omówienie raportu o stanie gminy, kluczowego dokumentu zawierającego szczegółowe informacje o zasobach gminy oraz realizowanych inwestycjach i programach. Dokument ten stanowi podstawę do udzielenia wotum zaufania wójtowi. Zwrócił w nim uwagę na to, że gmina jest bliska osiągnięcia poziomu 8 tys. mieszkańców. Od kilku lat goni ten wynik i na dzień dzisiejszy brakuje do niego tylko 20 mieszkańców.

Kolejną, interesującą informacją jest to, że Chmielno jest jedną z dwóch gmin w powiecie kartuskim, w której realizowana jest usługa transportu publicznego. W roku ubiegłym sprzedano ponad 21 tys. biletów. Wśród inwestycji mówił wiele o tych drogowych i związanych z rozbudową usług wodno-kanalizacyjnych. Co ciekawe, sieć wod-kan na terenie gminy liczy ponad 154 km. Pochwalił się, że Chmielno, jako jeden z nielicznych samorządów, ma bardzo dobre wyniki jeżeli chodzi o płatności za śmieci. Przy kwocie 1,9 mln zł zaległości sięgają tylko 64 tys. zł. Wynika to prawdopodobnie z tego, że gmina ma najniższe stawki w powiecie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Radni gminy zapoznali się również ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok. Dokument nie wzbudził żadnych zastrzeżeń, co przyczyniło się do jednogłośnego udzielenia absolutorium wójtowi M. Melibrudzie. Wójt wyraził wdzięczność za zaufanie oraz podkreślił, że sukces gminy to wynik wspólnej pracy.

– Dziękuję za uznanie dla naszej pracy. Wójt bez sprawnego urzędu, bez pracowników, na których może polegać, i bez świadomej rady gminy, nie może nic. Dlatego ten sukces jest nasz wspólny. Głównym sukcesem ubiegłego roku jest bez wątpienia duża ilość zrealizowanych inwestycji, bez konieczności zwiększania poziomu zadłużenia – zaznaczył włodarz.

red.

Komentarze