Gmina Dziemiany Samorząd Wokół nas

Gmina Dziemiany. Obchody rocznicy międzynarodowego partnerstwa. Wizyta w partnerskiej gminie Lohra

W dniach 26-29 maja delegacja mieszkańców gminy Dziemiany pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Krystiana Sikory uczestniczyła w miejscowości Lohra w Niemczech w obchodach rocznicy międzynarodowego partnerstwa czterech gmin. Spotkanie z przyjaciółmi upłynęło pod hasłem jedności Europy.

Umowa partnerska, pomiędzy gminą Dziemiany a gminą Lohra z kraju związkowego Hesja, została podpisana w 2006 roku przez m.in. wójta Leszka Pobłockiego. Delegacja z Dziemian pojechała na zaproszenie burmistrza gminy Lohra – Georga Gaula oraz przewodniczącego Związku Partnerstwa i Kultury w Lohra – Holgera Grätza. Oprócz gminy z Polski w obchodach rocznicy międzynarodowego partnerstwa uczestniczyła jeszcze delegacja gminy Vivonne z Francji i Herges-Hallenberg z Turyngii.

26 maja na uroczystym spotkaniu zebrani wysłuchali wystąpień przedstawicieli władz poszczególnych samorządów oraz Związku Partnerstwa i Kultury w Lohrze. Warto dodać, że już przed laty inicjator współpracy – Heinrich Bastian użył słów: „W Europie wszyscy jesteśmy obcokrajowcami i wszyscy tworzymy wspólną Europę tak długo, jak oś Paryż – Berlin – Warszawa stoi.”  Pamięć niedawno zmarłego przewodniczącego Związku Partnerstwa i Kultury delegacja polska uczciła składając symboliczną wiązankę kwiatów na cmentarzu w Lohrze.

Wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy

27 maja wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział w wycieczce autokarowej do Frankfurtu nad Menem, gdzie mieli okazję zwiedzić Starówkę, wjechać na taras widokowy Main Tower i obejrzeć panoramę miasta oraz odbyć rejs statkiem po Menie. Wieczorem odbyła się francusko-polsko-niemiecka kolacja z regionalnymi potrawami.

W trakcie pobytu pieczę nad polską delegacją sprawował Uwe Weber ze swoją żoną Aldoną oraz synem Lukasem i córką Leną.

W czasie wizyty doszło też do spotkania nauczycieli Lothara Krämera i Matthiasa Heuna z Wiesławą Popowską i Adamem Szejbą, dyrektorem dziemiańskiego zespołu szkół. W ramach współdziałania tych osób zorganizowanych zostało trzynaście międzynarodowych wymian młodzieży pod wspólnym tytułem „Międzynarodowy Obóz Ekologiczny”.

Pandemia COVID-19 uniemożliwiła w ostatnim czasie kontakty, więc to spotkanie tym bardziej cieszyło i zacieśniło partnerską współpracę.

Gospodarz spotkania Georg Gaul podczas pożegnania wskazał dalszą ewaluację współpracy na większe zainteresowanie partnerstwem ludzi młodych oraz poprzez spotkania rodzin.

Opr. BM

Na czele delegacji z Dziemian stał przewodniczący RG Krystian Sikora (pierwszy od prawej). Była także radna Joanna Stachowicz oraz nauczyciele Wiesława Popowska i Adam Szejba.

Komentarze