Gmina Dziemiany Inwestycje Samorząd

Gmina Dziemiany. Z ostatniej sesji. Budżet roku 2024 – zrównoważony i sprawiedliwy

Takie określenia dominowały w ocenie planu finansowego na następny rok, który radni przyjęli na sesji z 14 grudnia. Kilkukrotnie zaznaczali, że budżet jest dobrze skonstruowany, a jego zadania inwestycyjne są sprawiedliwie podzielone w każdym z sołectw.

Prezentacji założeń planu finansowego gminy na rok następny dokonał wójt Leszek Pobłocki. Dochody ogółem w przyszłorocznym budżecie zaplanowano w wysokości  42,6 mln zł. Wydatki w planie wynoszą 45,9 mln zł, z tego bieżące to kwota 28,1 mln zł a wydatki majątkowe sięgają   17,8 mln zł. Deficyt w kwocie 3,3 mln zł zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Przed głosowaniem pojawiło się kilka pytań o streszczenie kilku najważniejszych inwestycji oraz padło kilka pochwał ze strony radnych za prawidłowo skonstruowany budżet, który uwzględnia sporo potrzebnych inwestycji.

17,8 mln zł na inwestycje

W planie finansowym zapisano, że ta kwota zostanie zabezpieczona na tegoroczne inwestycje. Aż 4,1 mln zł pochłonie modernizacja centralnego ujęcia wody gminy wraz z rozwojem/modernizacją sieci wodociągowej. Sporo środków – 3,9 mln zł przeznaczono na budowę i modernizację dróg w Kaliszu, ulic: ks. Jutrzenki Trzebiatowskiego, Jana Pawła II, Majkowskiego, Remusa, Sorki, Gryfa, Stolema. Zaplanowano też budowę ciągu pieszo-rowerowego Dziemiany-Trzebuń za 2,75 mln zł. Kwotę 2,1 mln zł pochłonie modernizacja drogi Piechowice – Szablewo. Blisko 1,8 mln zł ma kosztować przebudowa drogi gminnej do miejscowości Dunajki, a 1,46 mln zł – przebudowa drogi gruntowej Raduń – Kalwaria. Ponad 700 tys. zł ma wynieść przebudowa ul. Słonecznej w Dziemianach. Na przeszło 0,5 mln zł wyceniono prace modernizacyjne w zabytkowym budynku szkoły w Kaliszu.

Ostatecznie uchwałę budżetową podjęto jednogłośnie, 12 głosami „za”.

Na koniec wójt L. Pobłocki podziękował pracownikom gminy za przygotowanie, a radnym za przyjęcie uchwały budżetowej, której realizacja w znacznym stopniu poprawi komfort życia mieszkańców gminy Dziemiany.

red.

Komentarze