Gmina Liniewo Samorząd

Liniewo. Sesja Rady Gminy. Burzliwa dyskusja zakończyła się jednogłośną decyzją

15 grudnia odbyła się 50. sesja Rady Gminy Liniewo, podczas której jednogłośnie uchwalono budżet na rok 2024. Po przyjęciu uchwały wójt oraz przewodniczący podziękowali wszystkim radnym za jego uchwalenie i tym samym przyjęcie do realizacji.

Podczas ostatniej tegorocznej sesji, omawiano wiele spraw dotyczących założeń budżetowych i planów na kolejne lata. Podjęto kilka uchwał, a jedna z nich dotyczyła Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2032.

Głosowanie nad przyjęciem budżetu poprzedziło przedstawienie najważniejszych jego założeń, opinii Komisji Rady, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przygotowanym projekcie budżetu oraz długa dyskusja.

Przedłożony plan dochodów i wydatków na 2024 rok zaplanowany został: dochody w łącznej kwocie 31,4 mln zł, natomiast wydatki sięgną 35,9 mln zł. Deficyt budżetu w kwocie 4,5 mln zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, nadwyżki budżetowej i kredytu długoterminowego.

Wszyscy „za” przyjęciem budżetu

Wśród najważniejszych zaplanowanych inwestycji na 2024 rok są m.in.: liczne inwestycje w infrastrukturę drogową, które pochłoną ponad 2,1 mln zł. Zaplanowano także blisko 1 mln zł na modernizację infrastruktury wodociągowej. W planach jest też realizacji projektu „Sportowa Gmina Liniewo”. Są również środki na modernizację świetlicy przy OSP Głodowo oraz świetlicy w Dece, modernizacja drogi do gruntów rolnych, czy wymiana ogrzewania lub doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw.

Po przedstawieniu projektu budżetu wywiązała się długa dyskusja, w której radny Piotr Krzyżanowski, zarzucając, że budżet jest powściągliwy i nie dano komisjom wystarczającego czasu na omówienie go.

Ostatecznie jednak, radni jednogłośnie przyjęli do realizacji budżet, który nastawiony jest na potrzeby mieszkańców.

Nie tylko sesja budżetowa

Zgodnie z wieloletnią tradycją, podczas grudniowej sesji, składano sobie życzenia świąteczne oraz podzielono się opłatkiem. Obecny na sesji ks. Grzegorz Flisikowski złożył wszystkim serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Do życzeń dołączyli się wójt Mirosław Warczak i przewodniczący RG Adam Sosnowski.

Jednym z punktów sesji było pożegnanie Joanny Mękal z oddziału PODR, która odeszła na emeryturę. J. Mękal podziękowała za wspaniałą wieloletnią współpracę z gminą i jej pracownikami, ale nade wszystko dziękowała rolnikom z terenu gminy. Przywitała jednocześnie swoją nową koleżankę, która zastąpi ją w liniewskim oddziale PODR. Wójt w kilku ciepłych słowach podziękował J. Mękal za te wszystkie lata oraz powitał Karolinę Dysarz.

UG/opr.red

Komentarze