Gmina Karsin Inwestycje Samorząd Wokół nas

Gmina Karsin. Budowa fotowoltaiki. Inwestycja, która ma obniżyć koszta gminy

Ponad 660 tys. zł mają kosztować prace związane z budową ogniw fotowoltaicznych przy oczyszczalni ścieków w Cisewiu, hydroforniach w Dąbrowie i Kliczkowach oraz przy przepompowni wody w Karsinie. Inwestycja ma być zakończona do końca bieżącego miesiąca.

Zadanie to, to efekt projektu realizowanego przez gminy Brusy, Chojnice, Czersk i Konarzyny w partnerstwie z gminą Karsin. Dzięki temu udało się pozyskać środki z PROW na instalacje fotowoltaiczne przy budowlach użyteczności publicznej na terenie gminy. Jak informował na sesji z dnia 26 października wójt Roman Brunke, do przetargu na tę inwestycję stanęło aż 13 firm. Najlepszą ofertę na kwotę 484 tys. zł zaproponowała firma Inteligentny Dom z Torunia. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Dzięki niej przy oczyszczalni ścieków w Cisewiu stanie fotowoltaika o mocy 50 KW.

Hydrofornia w miejscowości Kliczkowy będzie miała do dyspozycji fotowoltaikę o mocy 40 KW. W ramach inwestycji hydrofornia w Dąbrowie będzie zasilana fotowoltaiką o mocy 40 KW. Natomiast przepompownia w Karsinie otrzyma fotowoltaikę o mocy 30 KW.

Koniec listopada końcem inwestycji

Jak informował na ostatniej sesji wójt R. Brunke, prace związane z tym zadaniem mają zakończyć się do końca listopada. Zaplanowano, że dodatkowo z budżetu gminy zostaną wykonane ogrodzenia tych wszystkich budowli użyteczności publicznej. Zaplanowano, że dla obniżenia kosztów dwa miejsca będą ogrodzone siatką leśną. Przepompownia w Karsinie będzie ogrodzona przy okazji grodzenia remizy, więc tutaj gmina raczej kosztów nie poniesie. Natomiast oczyszczalnia w miejscowości Kliczkowy już ogrodzenie posiada.  

Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Komentarze