Gmina Karsin Samorząd Wokół nas

Gmina Karsin. Dobre wiadomości dla mieszkańców. Nowy rok z nieuciążliwymi podatkami

Rada Gminy Karsin uchwaliła na ostatniej sesji m.in. nowe stawki podatków od środków transportowych i od nieruchomości. Mieszkańcy gminy nie muszą się obawiać czy gwałtownie łapać za kieszeń, gdyż mimo inflacji wzięto pod uwagę ogólną sytuację ekonomiczną.

Mimo, że poziom inflacji w Polsce w swym szczytowym momencie doszedł w tym roku do 18,4 proc., to wskaźnik ministerialny który określa maksymalny poziom podwyżek został określony na poziomie 15 proc. Radni gminy Karsin ustalając podatki od nieruchomości doszli do wniosku, że nie należy karać mieszkańców gminy za sytuację na świecie i wynikającej z niej inflacji. Przyjęte przez nich w uchwale podwyżki podatków są umiarkowane. Od nowego roku podatek od budynków mieszkalnych wynosić będzie 1,04 zł przy 91 gr za metr powierzchni użytkowej w roku obecnym. Jest to wzrost o 14,28 proc. Jeszcze niższe podwyżki Rada zaordynowała w przypadku budynków gospodarczych, gdzie wzrost ten wyniósł 80 groszy i stawka ta będzie na poziomie 8,80 zł za metr. O 7 groszy wzrośnie też stawka podatku od tzw. gruntów pozostałych na których zazwyczaj posadowione są domy mieszkalne i po podwyżce wynosić będzie 57 groszy.

Korekta podatku od środków transportu

Podczas tej samej sesji Rady Gminy radni przyjęli także uchwałę o wysokości podatków od środków transportowych. Tutaj także radni wzięli pod uwagę interes lokalnych firm. Wystarczy powiedzieć, że nowe stawki tego podatku przyniosą gminie tylko 36,5 tys. zł więcej niż w roku 2022. Przykładowo za samochód ciężarowy o dwóch osiach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton, przedsiębiorca z gminy Karsin zapłaci 2702 zł, tj. o prawie 900 zł mniej niż w jednej z innych gmin powiatu kościerskiego. Maksymalna ustawowa stawka za taką kategorię pojazdu wynosi prawie 4,5 tys. zł. Za samochód ciężarowy z czterema osiami, zawieszeniem pneumatycznym i dmc powyżej 31 ton stawka podatku wynosić będzie w roku 2024 wynosić będzie 4117 zł i jest to ciągle o ponad 350 zł mniej niż wynosi maksymalna ustawowa stawka.

Łącznie na podwyżkach wszystkich podatków przyjętych podczas ostatniej sesji, gmina zyska niespełna 540 tys. zł, co stanowi 0,98 proc. planowanych w 2023 roku dochodów.

BM

Komentarze