Gmina Sierakowice Konkursy

Gmina Sierakowice. Rusza Rodzinny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

W związku ze zbliżającym się okresem Świąt Bożego Narodzenia Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza do udziału w Rodzinnym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. Budowanie szopek to piękny i stary zwyczaj. Chciejmy wykorzystać go do tego, aby aktywnie i kreatywnie spędzić czas z najbliższymi – dziećmi, rodzicami, dziadkami. Stwórzmy nasze szopki naprawdę wspólnie.

 Zadaniem uczestników konkursu jest wspólne wykonanie szopki bożonarodzeniowej. Należy zadbać, aby w prace włączyło się możliwie najwięcej członków rodziny: dzieci, rodzice, dziadkowie. Mile widziane będzie zarówno nawiązanie do tradycji jak i nowatorstwo pomysłów i wykonania.

Każda rodzina może dostarczyć jedną pracę. Szopki powinny mieć formę przestrzenną. Wymiary nie mogą przekroczyć 40 cm x 40 cm x 40 cm. Wykonać je można z dowolnego materiału. Prace dostarczyć należy w nieprzekraczalnym terminie 5 grudnia do Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach. Wraz z pracą należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy.

Szopki będą oceniane według następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne; oryginalność pomysłu; wkład pracy; walory plastyczne.

Planuje się przyznanie jednej nagrody głównej, dwóch wyróżnień oraz upominków za udział w konkursie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Po ogłoszeniu wyników na Jarmarku można będzie odbierać swoje prace, tak, aby towarzyszyły one rodzinom w te Święta i stanowiły ozdobę domu. Prace nieodebrane podczas Jarmarku można będzie odebrać z GOK Sierakowie w dniach 12-22 grudnia.

GOK/opr.red

Komentarze