Gmina Karsin Samorząd Wokół nas

Gmina Karsin. Z ostatniej sesji. Dwie ważne uchwały dla Wiela

W dniu 31 marca br. w Domu Kultury w Karsinie odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Karsin. W jej pierwszej, roboczej części radni podjęli kilkanaście uchwał. Wśród nich dwie bardzo ważne dla mieszkańców Wiela. Jedna dotyczyła budowy ulicy, a druga jej sprzedaży.

Budowa dotyczy ul. Wicka Rogali. Na inwestycję tę gmina otrzymała 1,9 mln zł dofinansowania w ramach drugiego rozdania środków z „Polskiego Ładu”. Kolejne przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania przynosiły kwoty dużo wyższe od kosztorysów gminy. Po trzecim władze gminy zdecydowały się realizować inwestycję biorąc pod uwagę najtańszą ofertę z ostatniego przetargu, która opiewała na kwotę 3,57 mln zł. Jednak, aby to zrealizować potrzebne było zwiększenie wkładu własnego, czyli podjęcie przez radnych uchwały. Miało to miejsce na sesji z 31 marca. W głosowaniu nad zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 1,6 mln na tę inwestycję wszyscy radni byli za.

Sprzedaż drogi gminnej

Wśród ważniejszych uchwał ostatniej sesji była również ta dotycząca wyrażenia zgody na sprzedaż drogi gminnej łączącej ul. Kościerską z ul. Pocztową w Wielu zakładowi „Sylva”. Działanie to pozwoli na scalenie w jedną całość terenów zakładu oraz dalszą realizację planów inwestycyjnych. Pomysł sprzedaży drogi do niedawna budził kontrowersje wśród niektórych mieszkańców Wiela, jednak udało się właścicielom zakładu wypracować kompromis, który zadowala mieszkańców Wiela oraz nie zakłóca planów rozwoju zakładu. Jeszcze zanim dojdzie do sprzedaży drogi przez gminę, zakład „Sylva” dokona wydzielenia na swoim terenie nowej, zastępczej drogi, która przebiegać będzie na gruntach okalających zakład od strony północnej. Dla tej drogi zabezpieczona będzie notarialna służebność przejazdu dla wszystkich mieszkańców. Dopiero wtedy samorząd przystąpi do sprzedaży obecnej drogi zakładowi „Sylva”. Rozwiązanie to funkcjonować będzie do czasu zrealizowania przez samorząd budowy tzw. obwodnicy Wiela, która projektowana jest właśnie od północnej strony Wiela. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały.

Do tematu będziemy powracać.

Nad/opr.red

Fot. Radni jednogłośnie poparli uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę ulicy Wicka Rogali w Wielu.

Komentarze