Gmina Kościerzyna Wokół nas

Gmina Kościerzyna. Jubileusze państwa Jankowskich i Wołoszyków

Małżeństwa zamieszkujące gminę Kościerzyna, które obchodzą jubileusz 50-lecia, 55, 60 czy nawet 65-lecia pożycia małżeńskiego otrzymują życzenia i drobny upominek ufundowany przez samorząd. Wówczas w imieniu społeczności przekazywane są gratulacje i prezenty. Nie inaczej było w przypadku dwóch par, które w ostatnim czasie obchodziły zaszczytne jubileusze.

11 listopada państwo Walburga i Roman Jankowscy obchodzili 55. rocznicę  zawarcia związku  małżeńskiego. Z tej okazji dostojnych jubilatów odwiedził sołtys Józef Landowski wraz z przedstawicielami Rady Sołeckiej sołectwa Czarlina. Z okazji  przypadającej rocznicy ślubu w dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny przekazano najserdeczniejsze życzenia  zdrowia i pogody ducha na kolejne lata wspólnego życia dołączając bukiet kwiatów wraz z upominkami. Spotkanie było znakomitą okazją do wspólnego świętowania tego wspaniałego jubileuszu z czcigodnymi  jubilatami oraz do wspomnień minionych lat.

Szmaragdowe Gody K. i L. Wołoszyków

Z kolei 17 listopada wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski wraz z sołtysem Dębogór Bogusławą Radkowską i radną gminy Danutą Szczepańską złożyli wizytę u państwa Krystyny i Leona Wołoszyków, którzy świętowali 60. rocznicę ślubu. Jubilaci otrzymali również pamiątkowy dyplom, upominek oraz kwiaty.  Państwo K. i L. Wołoszykowie  mają pięcioro dzieci. Doczekali się siedmiorga wnuków i dziesięciorga prawnuków. Jubilaci nieprzerwanie od sześćdziesięciu lat są mieszkańcami Dębogór.

UG/opr.red

𝐃𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐰𝐞 𝐆𝐨𝐝𝐲 𝐏𝐚𝐧́𝐬𝐭𝐰𝐚 𝐖𝐨ł𝐨𝐬𝐳𝐲𝐤 𝐳 𝐃𝐞̨𝐛𝐨𝐠𝐨́𝐫
𝐒𝐳𝐦𝐚𝐫𝐚𝐠𝐝𝐨𝐰𝐞 G𝐨𝐝𝐲 𝐩𝐚𝐧́𝐬𝐭𝐰𝐚 𝐖𝐚𝐥𝐛𝐮𝐫𝐠𝐢 𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐉𝐚𝐧𝐤𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢𝐜𝐡

Komentarze