Gmina Kościerzyna Samorząd Szkolnictwo Wokół nas

Gmina Kościerzyna. Tegoroczna gala stypendialna. Nagrody wójta m.in. dla 51 uczniów szkół gminnych

To oni dominowali na tegorocznej gali stypendiów wójta Grzegorza Piechowskiego. Dodatkowo przyznał on nagrody dla 14 uczniów szkół średnich i 18 studentów, mieszkańców gminy.

W tym roku komisja stypendialna z wielu wniosków, które spłynęły do niej, pozytywnie zaakceptowała 83. Składać je mogli uczniowie szkół podstawowych, średnich i studenci, mieszkańcy gminy, ale musieli spełniać konkretne wymogi.

Laureatem stypendium w przypadku ucznia szkoły podstawowej klas V-VI mogła zostać osoba ze średnią minimum 5,5. W przypadku klas VII-VIII stypendysta musiał spełniać warunek średniej 5,3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych ubiegający się o wyróżnienia musieli uzyskać średnią co najmniej 5,0, zaś studenci 4,8.

– Kryteria oceny zawiera uchwała Rady Gminy i każdy może się z nimi zapoznać. Ale oprócz tego, że uczeń musi się wykazywać dobrymi ocenami, to też jest ważna praca społeczna, bo to też jest jeden z elementów oceny, czyli jego zaangażowanie w życie wspólnoty szkoły i miejscowości, w której mieszka – podkreślał włodarz gminy Grzegorz Piechowski.

Każda z gminnych szkół była reprezentowana

Galę rozpoczęli najmłodsi uczniowie klas V-VI. Jako pierwsze stypendia otrzymały Wiktoria Szwichtenberg i Zosia Bławat ze szkoły w Wąglikowicach. Największą liczbą uczniów ze stypendiami w tej grupie mogła się pochwalić szkoła w Skorzewie. 6. było z placówki w Łubianie. Łącznie w tej grupie przyznano 31 stypendiów, o 8 więcej niż w roku ubiegłym.

W kolejnej grupie uczniów klas VII-VIII było 20 stypendiów. Najwięcej trafiło do szkoły w Łubianie. Uczniom szkół podstawowych towarzyszyli rodzice, nauczyciele i dyrektorzy placówek.

Laureaci ze szkół średnich i uczelni

W tym roku komisja stypendialna przyznała 14 stypendiów, o 5 więcej niż w roku 2022 dla uczniów szkół średnich. Tylko 4 z nich uczęszcza do placówek poza powiatem kościerskim. Ostatnią grupą byli studenci. Tu przyznano tyle samo nagród wójta co w roku ubiegłym.

Fundator stypendiów przed ich wręczeniem do laureatów skierował swoje słowo. Przekonywał młodych ludzi, że czas nauki to czas w życiu najpiękniejszy. Namawiał, aby byli oni ludźmi ambitnymi, aby realizowali swoje cele. Podziękował im i ich rodzicom za to, że zostali laureatami stypendiów.

D. Tryzna

Komisja Stypendialna postanowiła przyznać stypendia niżej wymienionym osobom:

Szkoła Podstawowa:

Klasy V – VI

 • Julita Bek – SP w Wielkim Klinczu
 • Piotr Datta– SP w Wielkim Klinczu
 • Klaudia Bek – SP w Wielkim Klinczu
 • Amelia Pałasz – SP w Wielkim Klinczu
 • Witosława Dziemińska – SP w Skorzewie
 • Marta Paluszyńska – SP w Skorzewie
 • Iga Dębicka – SP w Skorzewie
 • Antoni Boszk – SP w Skorzewie
 • Roksana Głodowska – SP w Skorzewie
 • Zofia Drewczyńska – SP w Skorzewie
 • Hanna Kreft – SP w Skorzewie
 • Jan Krawczyk – SP w Skorzewie
 • Natalia Urbanowicz – SP w Nowym Klinczu
 • Magdalena Polejowska– SP w Nowym Klinczu
 • Wiktoria Szwichtenberg – SP w Wąglikowicach
 • Zofia Bławat – SP w Wąglikowicach
 • Lena Łosińska – SP w Łubianie
 • Oliwia Okrój – SP w Łubianie
 • Maja Ściążko – SP w Łubianie
 • Amelia Bruska – SP w Łubianie
 • Martyna Marszałkowska – SP w Łubianie
 • Jan Waszczuk – SP w Łubianie
 • Wiktoria Cyrzan– SP w Wielkim Podlesiu
 • Katarzyna Piankowska – SP w Wielkim Podlesiu
 • Wiktoria Raca – SP w Wielkim Podlesiu
 • Paweł Czaja – SP w Wielkim Podlesiu
 • Maja Perszewska – SP w Kornem
 • Igor Dąbrowski – SP w Kornem
 • Oskar Kobiela – SP w Kornem
 • Maciej Landowski – SP w Kaliskach
 • Nikola Michalak – SP w Kaliskach

Klasy VII – VIII

 • Klaudia Zaworska – SP w Wielkim Klinczu
 • Anna Szybalska – SP w Wielkim Klinczu
 • Ewelina Bek – SP w Wielkim Klinczu
 • Marta Boszk – SP w Skorzewie
 • Zofia Kulaszewicz – SP w Skorzewie
 • Anna Stefanowska – SP w Nowym Klinczu
 • Tomasz Polejowski – SP w Nowym Klinczu
 • Marcel Urbanowicz – SP w Nowym Klinczu
 • Marcelina Góra – SP w Wąglikowicach
 • Marcelina Bławat – SP w Wąglikowicach
 • Antonina Kropidłowska – SP w Łubianie
 • Nadia Kerlin – SP w Łubianie
 • Natalia Lass – SP w Łubianie
 • Anna-MariiaSpivak – SP w Łubianie
 • Alan Zblewski – SP w Łubianie
 • Michał Wąsowicz – SP w Łubianie
 • Lidia Zarębska – SP w Wielkim Podlesiu
 • Weronika Kropidłowska – SP w Kornem
 • Julia Chocha – SP w Kornem
 • Mateusz Pobłocki – SP w Niedamowie
Szkoły Średnie:
 • Natalia Grau– I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie
 • Anna Benka – PZS Nr 2 w Kościerzynie
 • Jakub Klasa – PZS Nr 2 w Kościerzynie
 • Paulina Pierzgalska – PZS Nr 2 w Kościerzynie
 • Izabela Flisikowska – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdańsku
 • Alicja Flisikowska – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdańsku
 • Dawid Literski – I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
 • Julian Łosiński – PZS Nr 2 w Kościerzynie
 • Gabriel Piekarski – I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie
 • Aleksy Bieliński – PZS Nr 2 w Kościerzynie
 • Aleksander Wąsowicz – I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie
 • Julia Felskowska – I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie
 • Michał Czecholiński – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
 • Kacper Czaja- PZS Nr 2 w Kościerzynie
Szkoły Wyższe:
 • Katarzyna Eron – Uniwersytet Gdański w Gdańsku
 • Marta Cieszyńska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Joanna Wilkowska – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Adrianna Stańczyk – Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
 • Aleksandra Kujach – Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
 • Magdalena Szenwald – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Magda Jereczek – Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Julia Zaborowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Augustyn Żurawski – Uniwersytet Warszawski
 • Julia Lindstedt – Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Bożena Tutkowska – Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Alicja Kąkol – Politechnika Gdańska w Gdańsku
 • Julia Stobińska – Uniwersytet Gdański w Gdańsku
 • Magdalena Stobińska – Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Zuzanna Zaborowska – Uniwersytet Gdański w Gdańsku
 • Justyna Glińska – Uniwersytet Warszawski
 • Nikola Kleist – Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Marcel Masłowski – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Komentarze