Gmina Lipusz Inwestycje

Gmina Lipusz. Rozbudowa infrastruktury drogowej. Przetarg na kolejne ulice otwarty

Na rok bieżący gmina ma zaplanowane trzy duże zadania drogowe. Ich wykonanie da Lipuszowi aż dziewięć zmodernizowanych ulic. Na realizację tych zadań gmina pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie pierwsze dotyczy wymiany starych na nowe płyt YOMB na odcinku prawie 600 m.b. ul. Kolejowej i poprawę nawierzchni asfaltowej na ul Wyzwolenia. Urząd szukając środków zewnętrznych, złożył wniosek dotyczący tej inwestycji na drugie rozdanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycję tą gmina wyceniła prawie na 650 tys. zł. Okazało się, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony i gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. W wyniku przetargu gmina wybrała ofertę firmy ,,Marbruk’’ Marcina Kwiatkowskiego, która zaoferowała blisko 458 tys. zł za realizację inwestycji.

Pierwsze zadanie – cztery ulice

W końcu roku ubiegłego ogłoszono przetargi na kolejne dwa zadania drogowe. Pierwsze dotyczyło remontu ul. Szerokiej, Brzechwy, Różanej,  8 marca. Na tych czterech ulicach zostaną zdjęte betonowe płyty betonowane i w  ich miejsce zostanie położona kostka brukowa. Szerokość ich pasa jezdni będzie miała od 3 do 5,8 m. Nowe chodniki będą miały szerokość od 1,50 – 2 m. łączną długość przebudowanych ulic będzie wynosić 970 m.b. Zadanie to gmina wyceniła na 800tys. zł. Po otwarciu przetargu okazało się, że oferty wahają się pomiędzy 946 tys. zł, a 1,65 mln zł. Gmina ma w przypadku tego zadania ”trudny orzech do zgryzienia”.

Drugie zadanie – trzy ulice

Drugie zadanie związane jest z modernizacją trzech ulic: Bohaterów, Krótkiej i Jaśminowej. Dostaną one nową nawierzchnię z kostki betonowej. Szerokość projektowanych jezdni wyniesie od 5 do 6,20 m. Odcinek ul. Jaśminowej będzie miał szerokość 4,5 m.b. Na ul. Krótkiej znajdzie się chodnik o szerokości 1,2 – 1,5 m.b. Na ul. Jaśminowej będzie chodnik obustronny oraz odcinkowo jednostronny. Zaprojektowane zostały także zjazdy na posesje z kostki betonowej. Długość przebudowywanych odcinków  wyniesie łącznie 912 m.b.

Samorząd  zaplanował przeznaczyć na nie 700 tys. zł. Wszystkie dziesięć ofert, które złożono w przetargu miały wycenę przewyższającą kwotę zaplanowaną przez gminę. Najniższa to 927 tys. zł, zaś maksymalna to aż 1,5 mln zł.

Jaką decyzję podejmie samorząd poinformujemy w naszych następnych wydaniach.

Red.

Komentarze