Gmina Lipusz

GMINA LIPUSZ W DOBREJ ATMOSFERZE

Czyli jak zlikwidować SMOG dla dobrej atmosfery, tj. powłoki gazowej wokół Ziemi i utrzymać dobrą atmosferę komunikacji i współpracy społeczeństwa Lipuszan.

Pozbycie się smogu to likwidacja jednej z istotnych przyczyn:

 • zachorowalności na różne choroby, również depresji
 • złego samopoczucia
 • obniżenia komfortu życia na co dzień.

Tuż po Święcie Zmarłych poprowadzimy cykl warsztatów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych, dla mieszkańców Gminy Lipusz, w szczególności dla seniorów i młodzieży szkolnej. Przedyskutujemy energooszczędność w budynkach, również zależności zadymiania od spalania i wpływu zadymiania na nasze zdrowie. A więc koniecznością będzie określenie CO ZROBIĆ ZE SMOGIEM DLA DOBREJ ATMOSFERY W LIPUSZU.

OGRZEWAM BEZ DYMU = SPALAM DYM = OSZCZĘDZAM PALIWO = OSZCZĘDZAM SWOJE PIENIĄDZE

W ramach planowanych warsztatów rozpowszechnijmy razem modę na czyste powietrze, na dobrą atmosferę w Lipuszu i okolicach, rozpropagujmy energooszczędność w budynkach i proekologiczne spalanie opału w piecach domowych. My przedstawimy mieszkańcom informację dotyczącą problemu: od jakości powietrza, poprzez dolegliwości zdrowotne w korelacji ze smogiem i propozycje rozwiązania problemu: energooszczędność w budynkach, tanie rozwiązania, a może i dofinansowania. I wspólnie zabrońmy sobie sami zanieczyszczania swojego powietrza, bo nam się to po prostu nie opłaca. Bo zadymiając otoczenie tracisz paliwo, tracisz swoje pieniądze, tracisz też zdrowie swoje i swoich sąsiadów.


Bo w rzeczywistości nie wolno nam zanieczyszczać powietrza. Również przepisy tego zabraniają. Wszelkie przepisy, te kościelne i te świeckie.

 • 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH: 5. Nie zabijaj !
 • I kolejne nasze świeckie:

KONSTYTUCJA RP – ART. 74 I 86

art. 74

 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom
 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych
 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska
 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony

         i poprawy stanu środowiska.

art. 86

 • Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność  za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.
 • Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.Komentarze