Gmina Karsin

Gmina Karsin. Święto Edukacji Narodowej

Świętowała społeczność szkolna

Każda z trzech szkół podstawowych działających w gminie Dzień Nauczyciela uczciła uroczystym apelem. Wyróżniający się nauczyciele odebrali nagrody na specjalnej uroczystości. I wszystko byłoby piękne gdyby nie problem, skąd brać środki na pochłaniającą coraz więcej pieniędzy z budżetu gminną oświatę.

Z uwagi na to, że 14 października jest dniem wolnym od zajęć, święto w szkołach było obchodzone wcześniej. Społeczność Szkoły Podstawowej w Karsinie obchodziła Dzień Nauczyciela na tradycyjnym spotkaniu w Domu Kultury. Tym razem zorganizowali je szóstoklasiści. Na program artystyczny złożyły się piosenki, wiersze i zabawne scenki z życia dawnej i współczesnej szkoły. Były oczywiście życzenia i kwiaty dla wychowawców i ulubionych nauczycieli. Nad przygotowaniem występu czuwali Anna Muchowska i Jerzy Głowacki.

Uroczystości w SP w Wielu

W kościele parafialnym z rana odbyła się uroczysta msza święta, którą sprawował ks. Piotr Loose w intencji pracowników i uczniów naszej szkoły. W homili ks. Piotr skierował do uczestników Mszy piękne słowa wskazujące wielką wartość wynikającą z dostrzegania drugiego człowieka w życiu codziennym.  W trakcie mszy na ręce księdza uczniowie złożyli symboliczny znicz i kwiaty, które po mszy świętej zostały złożone na parafialnym cmentarzu pod krzyżem celem upamiętnienia zmarłych pracowników wielewskiej szkoły.

W dalszej części obchodów cała społeczność szkolna spotkała się w wielewskim Domu Kultury. Dyrektor szkoły Andrzej Narloch powitał zebranych w sali pracowników i uczniów.  Złożył najlepsze życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły. Przekazał też w ich imieniu podziękowania za składane życzenia i kwiaty od całej społeczności uczniowskiej.

Następnie wszyscy zebrani wysłuchali przygotowanego montażu słowno – muzycznego w wykonaniu klas piątych oraz wybranych uczniów z klas starszych. Gościem specjalnym spotkania była  Hanna Meyer, która uświetniła obchody Święta Edukacji Narodowej prezentując dwa przygotowane na tę okazję utwory muzyczne. W podziękowaniu za trud i zaangażowanie cała społeczność uczniowska na zakończenie spotkania odśpiewała wszystkim pracownikom głośne „sto lat”.

Każdy z pracowników oświaty otrzymał wręczoną przez uczniów różyczkę, a dla nauczycieli samorząd uczniowski przygotował upominki w postaci czerwonych długopisów ze specjalną instrukcją wpisywania jedynie pozytywnych ocen.

Z poczuciem humoru

Bardzo ciekawą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowali również uczniowie klasy ósmej w Szkole Podstawowej w Osowie. Z pomocą scenek kabaretowych przedstawili pracę nauczycieli i pracowników szkoły. Swoim występem udowodnili, że szkolna akademia może mieć nie tylko oficjalny charakter.

Jak  co roku…

Nauczyciele z gminnych szkół, ich pracownicy  techniczni oraz zasłużeni emeryci spotkali się aby świętować w Ośrodku Wypoczynkowym „Lipa”. Organ prowadzący – gminę, reprezentowali pracownicy wydziału oświaty i wójt Roman Brunke.  Tradycyjnie święto to jest okazją do nagrodzenia wyróżniających się nauczycieli. Nominowali ich dyrektorzy placówek, a nagrody pieniężne pochodziły z ich  funduszu. Było dużo podziękowań od samorządu i dyrekcji na ręce obecnych na uroczystości. 

D. Tryzna

Roman Brunke wójt gminy Karsin.

Praca nauczyciela – wychowawcy to w obecnych czasach zajęcie coraz bardziej trudne. Nowe reformy, programy na pewno ją dezorganizują. Nie jest tez ona odpowiednio wynagradzana. Na ostatnie podwyżki nauczycielskich pensji gmina otrzymała tylko część środków. Za dwa miesiące maja być następne podwyższ ki, ale czy dostaniemy na nie pieniądze – nie wiadomo. Wiem natomiast, że samorządy coraz  więcej dopłacają do oświaty ze swojego budżetu. My również. W tym roku dołożyliśmy już 1,5 mln zł do otrzymanej subwencji oświatowej aby pokryć wydatki oświaty. Stąd brakuje nam środków na remonty, na poprawę warunków np. przebudowę sanitariatów w szkole w Osowej i w Wielu. Mimo to staramy się realizować choćby małe inwestycje. W tym roku własnymi siłami robione jest ogrodzenie przy szkole w Wielu. Karsiński żłobek został doposażony w plac zabaw. Zabezpieczamy 20% wkładu własnego w projekty, które składane są przez poszczególne szkoły. A jest ich trochę. Stąd tym bardziej z okazji ich święta chciałbym życzyć naszym nauczycielom dużo satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Komentarze