Gmina Karsin Samorząd Szkolnictwo Wokół nas

Gmina Karsin. Stypendia wójta za 2023 rok wręczone. Nagrodzono siedemnaścioro stypendystów

28 grudnia w sali posiedzeń Rady Gminy odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów wójta Romana Brunke dla uczniów i studentów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia. To efekt realizowanego na terenie gminy lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów.

Kryteria przyznawania nagród i szczegóły programu zostały uaktualnione uchwałą na sesji Rady Gminy z 30 listopada 2023 roku. Określa ona, że prawo do nich mają tylko i wyłącznie uczniowie pobierający naukę na terenie gminy Karsin i studenci mieszkający na terenie gminy. Nagradzani są za wysokie wyniki w nauce i inne szczególne osiągnięcia. Regulamin mówi, że o stypendia mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, którzy na koniec roku osiągną średnią ocen minimum 4,75 i są finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych. Pierwsze miejsce stypendium wynosi 600 zł, drugie – 500 zł i trzecie – 400 zł. Natomiast uczniowie ze średnią co najmniej 5,5 nagrodzono stypendium w kwocie 700 zł.  Uczeń, który dodatkowo jest laureatem lub finalistą konkursów przedmiotowych otrzymuje stypendium w wysokości 1 tys. zł za zajęcie najwyższego miejsca, 900 zł za drugie i 800 zł za trzecie. Studenci, którzy uzyskali m.in. średnią minimum 4,0 nagrodzono stypendium w kwocie 1,5 tys. zł, a tych ze średnią minimum 4,3 – 2 tys. zł.

 Stypendia za osiągnięcia sportowe

Mogą być udzielone uczniom szkół podstawowych klas IV do VIII, którzy brali udział w ogólnopolskich, międzywojewódzkich i wojewódzkich zawodach sportowych w dyscyplinach indywidualnych i zajęli wysokie miejsca i wówczas otrzymują za I miejsce – 500 zł, II miejsce – 400 zł, III miejsce – 300 zł. Jeżeli uczniowie brali udział jako członkowie zespołu i zajęli wysokie miejsca to wysokość stypendium oscyluje w wysokości od 100 do 300 zł. Z kolei studentom, którzy brali udział w ogólnopolskich, międzywojewódzkich oraz wojewódzkich zawodach sportowych i zajęli wysokie miejsca wysokość stypendium za zajęcie I miejsca wynosi 2 tys. zł, za zajęcie II miejsca – 1,5 tys. zł, a za zajęcie III miejsca – 1,2 tys. zł.

Dla uczniów szkół podstawowych klas IV do VIII i studentów powołanych do ogólnopolskiej lub wojewódzkiej kadry, lub tych, którzy zdobyli klasę mistrzowską w olimpijskich dyscyplinach sportowych stypendium wynosi 2 tys.

Wójt może też przyznać nagrodę dla najlepszego absolwenta każdej szkoły podstawowej w wysokości 2 tys. zł.

W tym roku włodarz gminy nagrodził w sumie 16 studentów i uczennicę szkoły podstawowej: Marikę Michałowską, która otrzymała stypendium edukacyjne za zajęcie I miejsca w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Bez korzeni na zakwitniesz. Moja wielka i mała ojczyzna”.

UG/opr.D.Tryzna

Nagrodzeni studenci: Marek Bławat, Paweł Mrosewski, Agata Miszke, Mateusz Mientki, Agata Śledź, Justyna Kowalska, Anna Łosińska, Magdalena Pryba, Cezary Narloch, Kacper Bucław, Jakub Burchat, Justyna Janikowska, Dorota Szulc, Daria Brzoskowska, Zuzanna Żabińska, Anna Solecka.

Komentarze