Gmina Nowa Karczma Wideo Wokół nas

Gmina Nowa Karczma. II Gminny Bal Seniora. „Cieszę się, że po raz drugi jest nas tu czterysta osób”

Takimi słowami gospodarz gminy Andrzej Pollak powitał przybyłych na Gminny Bal Seniora. Czekały na nich: poczęstunek, dobra zabawa i wyśmienita atmosfera. Organizatorom zależało, aby tej grupie mieszkańców podziękować za pracę, działalności i aby integrować środowisko.

4 kwietnia hala sportowa przy miejscowej szkole zamieniła się w jedną, wielką salę biesiadną. Starczyło miejsca na sześć rzędów stołów dla ponad czterystu osób, plac do tańców i scenę dla zespołu.

Organizatorami tego najważniejszego dla seniorów balu jest Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej i urząd gminy. W pomoc włączają się różne środowiska, od sołtysów, po miejscowych harcerzy. Aby wszystko zagrało dla ponad czterystu osób, potrzeba wiele różnorodnych działań.

 Bal dla wszystkich seniorów gminy

– Wysłaliśmy ponad 1,3 tys. zaproszeń. Jeżeli drugi z małżonków jest osobą młodszą, to też został on zaproszony. Pozytywnie odpowiedziała nam 1/3 zaproszonych – mówi Aleksandra Peplińska, dyrektor GOKSiR.

Przyjechali seniorzy ze wszystkich siedemnastu sołectw. Sołtys największego sołectwa Nowej Karczmy – Krystyna Mach pochwaliła się, że jest z nią 75 osób. Ewelina Kleinschmidt, sołtys Skrzydłowa, przywiozła 21 uczestników balu. Razem z Konradem Sobieckim, sołtysem Grabówka, bawiło się 13 osób. Z sołectwa Będomin, jak powiedział nam sołtys Kazimierz Krapkowski, uczestniczyło 18 najstarszych mieszkańców. Nie było sołtysa Stanisława Muchowskiego z Szumlesia Szlacheckiego, za to 6 seniorów przyjechało z jego małżonką. Jak powiedziała nam sołtys Iwona Wilma, z Szumlesia Królewskiego przyjechało 14 osób.

Prawie wszystkie przygotowane miejsca zostały zajęte.

Specjalni goście balu

Na balu nie mogło zabraknąć wyjątkowych seniorów – byłego wójta, Honorowego Obywatela Gminy Alojzego Szostki wraz z małżonką. Na spotkanie z seniorami przybyli również Alicja Żurawska, starosta kościerski i Dariusz Męczykowski, radny Sejmiku Pomorskiego, dyrektor obiektu. Choć na bal przybyli seniorzy z pięciu parafii, to jego uczestnikiem był tylko proboszcz parafii miejscowej ks. Jan Spierewka.

Samorząd reprezentował wójt Andrzej Pollak, przewodniczący rady Marek Wołoszyk, wiceprzewodnicząca Alina Lubecka, skarbnik Joanna Krefta oraz niektórzy członkowie rady gminy.

Podziękowali seniorom

Zebranych powitał gospodarz wójt A. Pollak. Podkreślił, że cieszy się z tak licznej obecności seniorów. Podkreślił ich rolę w życiu społecznym gminy. Podziękował za lata pracy, działalność społeczną i aktywność na rzecz gminy. Złożył życzenia.

Zaprosił do siebie obecnych sołtysów, aby podziękować za ich wkład w organizację tego wydarzenia. Wiele ciepłych słów do sołtysów skierowała starosta A. Żurawska i radny D. Męczykowski.

„To ważne dla nas wydarzenie”

Jak usłyszeliśmy od uczestników, bal jest dla nich bardzo ważnym wydarzeniem. Niektórzy uśmiechając się mówili, że w tym wieku jest to dla nich jedyne takie wydarzenie, stąd oczywiście specjalne przygotowania – ze strony pań fryzjer, kreacje.

– Czekałam na to spotkanie, bo rok wcześniej spotkałam się tu z koleżanką z lat szkolnych. Mieszka na drugim krańcu gminy i ostatnio nie może jeździć, dla mnie też jest z tym problem, a dzisiaj możemy znowu usiąść i powspominać stare, dobre czasy – mówi seniorka z Jasiowej Huty.

Podobnych wypowiedzi było więcej. Widać było, że dla wielu uczestników jest to rzeczywiście jedyne w swoim rodzaju spotkanie.

– W naszej gminie dla seniorów organizowanych jest wiele działań. Są wycieczki, spotkania. Ostatnio tworzą się kluby seniora, które starają się zagospodarować czas swoim członkom. To dzisiejsze spotkanie, to największe wydarzenie kierowane do naszych seniorów, jak słyszę wokół jest ono bardzo potrzebne i dziękujemy jego organizatorom, że tak pięknie wszystko dla nas przygotowują – Stanisław Ugowski, przewodniczący konwentu sołtysów gminy.

Czas na wyśmienitą zabawę

Po obiedzie przygotowanym przez Zajazd nad Stawem, po kawie i cieście, przyszedł czas na tańce. Seniorom przygrywał, tak jak w zeszłym roku, zespół Orlikowski Band. Na zaproszenie nie trzeba było długo czekać. Pierwszą parą na parkiecie był A. Lubecka i M. Wołoszyk. W ich ślady poszli seniorzy.

D. Tryzna

Andrzej Pollak, wójt gminy Nowa Karczma

Cieszę się ogromnie, że po raz drugi jest nas tutaj ponad 400 osób. To świadczy o tym, że formuła się przyjęła. Deklarujemy, że będziemy ją kontynuować.

Życzę wszystkim wyśmienitego humoru, dobrej zabawy i smacznego jedzenia.

Jesteście z różnych krańców gminy, różnych parafii, stąd w codzienności trudno Wam się spotkać w tym samym sklepie, czy kościele, a ten bal taką szansę Wam stwarza. Dlatego dobrze wykorzystajcie ten czas.

Życzę abyście zawsze byli w takiej pogodzie ducha jak dzisiaj, z takim optymizmem i w takim zdrowiu. Spotykajcie się i pokazujcie, że również na emeryturze można pięknie spędzać czas.

Aleksandra Peplińska, dyrektor GOKSiR

Chciałabym podziękować współorganizatorom Balu Seniora. Podziękować pracownikom GOKSiR i naszego Ośrodka Pomocy Społecznej za udzieloną pomoc w organizacji wydarzenia.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do wszystkich sołtysów, którzy pełnili rolę listonoszów w terenie. Zobowiązali się do rozprowadzenia ponad 1,3 tys. zaproszeń i to się udało.

Komentarze