Gmina Nowa Karczma Wokół nas

Gmina Nowa Karczma. Ośrodek Pomocy Społecznej Do końca stycznia przyjęli 642 wnioski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie od trzech tygodni realizuje nowe świadczenie jakim jest dodatek osłonowy. Ma on uchronić mieszkańców przed ubóstwem energetycznym.

Dodatek osłonowy to świadczenie wprowadzone w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, które ma zrekompensować Polakom wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełniają określone kryterium dochodu. Zgodnie z ustawą, w gospodarstwie domowym jednoosobowym przysługuje on osobie, której dochód nie przekracza kwoty 2,1 tys. zł. Natomiast w gospodarstwie wieloosobowym wysokość dochodu nie może przekroczyć 1,5 tys. zł na osobę. Dodatkowo obowiązywać będzie tzw. zasada ,,złotówka za złotówkę’’.

Jednoosobowe gospodarstwo domowe w skali roku otrzyma 400 zł. Gospodarstwo 2-3 osobowe może liczyć na 600 zł dodatku. Gospodarstwo zamieszkałe przez 4-5 osób może otrzymać 850 zł. Natomiast gospodarstwo składające się z 6 i więcej osób otrzyma 1150 zł dodatku.

Co ważne, jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest węgiel, to kwota dofinansowania może ulec podwyższeniu.

Zaczęli 10 stycznia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie zaczął przyjmować wnioski od 10 stycznia i do końca miesiąca zostało ich złożonych 642. Jak informuje Sylwia Radomska z OPS, 109 wniosków dotyczyło gospodarstw jednoosobowych.

Świadczenia przyznane na kompletne i prawidłowo złożone wnioski w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu dodatku i otrzymaniu dotacji z budżetu państwa. 

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie OPS w Nowej Karczmie lub na stronie internetowej https://ops-nowakarczma.biuletyn.net w zakładce „wnioski do pobrania”.

Do tematu będziemy powracać.

Nad/opr.red

Komentarze