Gmina Karsin Wokół nas

Gmina Karsin. Drugie rozdanie ,,Polskiego Ładu’’. Wnioskują o trzy projekty na kwotę 7,9 mln zł

Jeszcze w tym tygodniu Gmina Karsin złoży wnioski o dofinansowanie kolejnych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład:. Przypomnieć należy, że w ramach pierwszego naboru gmina otrzymała dofinansowanie trzy zadania: modernizację starej części budynku Urzędu Gminy, budowę ulicy Wicka Rogali w Wielu oraz ścieżki rowerowej z Karsina do Dębowca. Obecnie inwestycje te są na etapie rozstrzygania przetargów.

Program Inwestycji Strategicznych ,,Polski Ład” ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta z całej Polski. Cechą charakterystyczną drugiego rozdania jest to, że dofinansowanie może sięgnąć nawet 95 proc. inwestycji.

W drugim naborze „Polskiego Ładu” gmina aplikuje o dofinansowanie kolejnych zadań tj. budowy nowej remizy OSP Karsin, budowy dróg gminnych w Borsku, Wdzydzach Tucholskich i Karsinie oraz budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z Wdzydz Tucholskich do Półwyspu Lipa wraz z przyłączami i przepompownią ścieków.

Wzmocnić potencjał gminnej OSP

Budowa remizy OSP Karsin szacowana jest na kwotę 3.600.000 zł, z czego udział własny gminy ma wynieść 15% tj. 540.000 zł. W budynku o powierzchni zabudowy ponad 600 m2 znajdować się będą m.in. cztery boksy garażowe dla pojazdów pożarniczych, pomieszczenia socjalne oraz przestronna sala konferencyjna. Obiekt będzie spełniał wszelkie normy stawiane współcześnie tego typu budynkom. Obecnie jednostka z Karsina wykorzystuje dwa boksy garażowe oraz niewielkie zaplecze magazynowe mieszczące się w budynku Domu Kultury. Nie ma możliwości technicznych rozbudowy obecnej remizy. Nowy obiekt stanąć ma na gminnej działce naprzeciw Urzędu Gminy. Umożliwi on dalszy rozwój jednostki m.in. poprzez planowane pozyskanie z Komendy Powiatowej PSP w Kościerzynie hydraulicznego podnośnika koszowego, na co w obecnych warunkach lokalowych nie ma możliwości.

Dalsza modernizacja gminnych dróg

Ze środków „Polskiego Ładu” gmina zamierza również budować kolejne drogi asfaltowe. W połowie roku gotowe będzie pozwolenie na budowę ulic w centrum Wdzydz Tucholskich. Powstanie ponad 900 metrów dywaników asfaltowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym dojazd do gminnej plaży nad jeziorem Wdzydzkim. Gmina posiada też pozwolenie na budowę ulicy Leśnej w Borsku, prowadzącej m.in. do ciągle rozwijającego swoją bazę turystyczną ośrodka wypoczynkowego „Largo”. Samorząd chce także zrealizować budowę dywanika asfaltowego na ulicy Wrzosowej w Karsinie. Łączna wartość budowy tych ulic szacowana jest na 2.700.000. zł, z czego udział gminy ma wynieść 5% tj. 135.000 zł.

Dla lepszego rozwoju turystyki

Ostatnim zadaniem, na które gmina będzie wnioskować o dofinansowanie jest budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków z Wdzydz Tucholskich do Półwyspu Lipa. W zakresie sieci kanalizacyjnej ma powstać 1,57 km sieci tłocznej, 0,45 km sieci grawitacyjnej oraz przepompownia ścieków. Ponadto wybudowane zostanie 2,02 km sieci wodociągowej. Przyłączonych zostanie 25 nieruchomości oraz popularny wśród turystów  kompleks wypoczynkowy „Półwysep Lipa”. Realizacja zadania w znacznym stopniu przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego tych cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów. Wartość zadania szacowana jest na kwotę 1.600.000 zł, z czego udział gminy ma wynieść 5% tj. 80.000 zł.

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja tych zadań nastąpi najprawdopodobniej w przyszłym roku.

 Nad/opr.red

Projekt nowej remizy dla OSP Karsin.
Do tej pory do ośrodka ,,Largo’’ wiedzie droga z płyt yomb.
Wdzydze Tucholskie – miejscowość o dużym potencjale turystycznym będzie bardziej ,,zielona’’.
Ul. Wrzosowa w Karsinie.

Komentarze