Gmina Przodkowo Inwestycje Samorząd

Gmina Przodkowo. Zadanie z „Polskiego Ładu”. Firma „Waciński” uporządkowuje gospodarkę wodno-ściekową

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu jest Przedsiębiorstwo Budowane „Waciński” Witold Waciński z Kiełpina. Wartość inwestycji to 7,85 mln zł, z czego 95 proc. dofinansowano z „Polskiego Ładu”. Wkład własny gminy wyniesie 392 tys. zł. Realizacja inwestycji potrwa 16 miesięcy.

Jednym z głównych zadań zaplanowanych do realizacji w tym roku jest modernizacja przepompowni wody w Szarłacie. Zakres prac obejmuje: montaż zestawu pompowego, zagospodarowanie terenu wraz z wymianą ogrodzenia, zamontowanie zbiornika retencyjnego, montaż agregatu prądotwórczego i pełną termomodernizację obiektu przepompowni.

Kolejnym zadaniem zaplanowanym na 2023 rok jest rozbudowa czterech odcinków sieci wodociągowych obejmujących dwa odcinki w  Czeczewie i po jednym odcinku w Smołdzinie i Rębie o łącznej długości 3 km. Ponadto przewidziano modernizację siedmiu przepompowni ścieków – dwie w Młynku, Kczewie, Tokarach, Nowych Tokarach, Załężu i Barwiku, w których wymienione zostaną pompy, wykonane rurociągi tłoczne, zamontowane agregaty prądotwórcze i wymienione ogrodzenie.

Plany na kolejny rok

Na 2024 rok zaplanowano modernizację ujęcia wody w Kawlach Dolnych. Zakres prac obejmuje: montaż nowej stacji uzdatniania wody, wymianę zestawów pompowych, montaż agregatu prądotwórczego, montaż zbiornika retencyjnego,  pełną termomodernizację obiektu hydroforni oraz zagospodarowanie terenu wraz z wymianą ogrodzenia.

UG/opr.red

Komentarze