Gmina Somonino Samorząd

Gmina Somonino. Sesja budżetowa. Jednomyślność dobrze wróży realizacji budżetu

Na wczorajszej sesji somonińscy radni zaaprobowali plan finansów gminy na następny rok. Widoczny w nim spory deficyt wynika z ambitnego planu inwestycyjnego na rok 2021. Dominują  w nim projekty drogowe.

Prezentacji budżetu dokonała skarbnik gminy Cecylia Kitowska. Pozytywny komentarz jego zapisów przedstawił radny Wiesław Formela Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Inne stałe komisje również poparły projekt uchwały. Za tą jednomyślność podziękował im Andrzej Sołtysek Przewodniczący Rady Gminy. Głosowanie było tylko formalnością.

Deficyt tylko księgowy

Uchwała budżetowa przewiduje dochody gminy w 2021 roku na poziomie niewiele ponad 65 mln zł. W kwocie tej dochody bieżące stanowią blisko 61 mln zł, a dochody majątkowe wynoszą 4,5 mln zł. Natomiast wydatki zaplanowano na kwotę trochę ponad 73 mln zł. W tym na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć blisko 58 mln zł, a na majątkowe przeszło 15 mln zł.

W związku z tym, że prognozowane wydatki przewyższają dochody, wystąpił deficyt budżetowy w wysokości prawie 8 mln zł. Ma on zostać sfinansowany, dzięki wolnym środkom, w kwocie 6,6 mln zł oraz zaciągniętej pożyczce wynoszącej około 1,3 mln zł.

Proinwestycyjny budżet

Na inwestycje w 2021 roku gmina zaplanowała wydać przeszło 15 mln zł. Najwięcej pochłoną te drogowe. Zamierza się na nie przeznaczyć kwotę około 3,2 mln zł. Około 1 mln z niej pochłonie przebudowa ul. Kasztelańskiej wraz z budową kanalizacji i oświetlenia. Reszta środków zostanie przeznaczona na remont drogi m.in. w Hopowie, Goręczynie, Ostrzycach. W tej ostatniej miejscowości, gmina chce dalej przedłużać ścieżkę rowerową.

Inwestycje będą dotyczyły również sieci kanalizacyjno-wodociągowej. Planuje się rozbudowę kanalizacji w Borczu i stacji uzdatnia wody w Starkowej Hucie. Na to ostatnie zadanie gmina otrzymała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na rozbudowę infrastruktury oświatowej przeznacza się kolejne miliony złotych. I tak realizacja robót wykończeniowych przy niedziałającym do tej pory skrzydle Szkoły Podstawowej w Somoninie, pochłonie 1,2 mln zł. Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Starkowej Hucie to koszt 200 tys. zł. Prace dotyczące remontu poddasza remizy OSP w Egiertowie mają kosztować około 130 tys. zł. Plan dodatkowo obejmuje wiele drobnych remontów i modernizacji. Do tematu będziemy powracać.

red.

Marian Kowalewski wójt gminy Somonino

Dziękuję Radzie za jednogłośne przyjęcie tego budżetu. Przy jego zapisach na komisjach prowadziliśmy męskie rozmowy. Ważne jest, że potrafimy trudności przerobić rzeczowo, nie patrząc skąd kto przybył. Myślę, że podzieliśmy pogląd, że cel jest wspólny i najważniejszy jest efekt końcowy. Chciałbym żeby nadal tak było. Żebyśmy mogli wspólnie pracować na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Chciałbym bardzo podziękować za ułożenie tego trudnego budżetu, w którym do końca ciągle się coś zmieniało, skarbnik gminy. Wiem, ile poświęciła na to czasu również poza urzędem. Dziękuje również najbliższym współpracownikom, mojemu zastępcy, sekretarzowi i wszystkim pracownikom urzędu. Ja zadaje sobie sprawę z tego, że aby ten budżet zrealizować potrzeba będzie dużego zaangażowania całego urzędu. Mam nadzieję, że nasi pracownicy mój pogląd podzielają.

Komentarze