Gmina Stara Kiszewa Inwestycje Samorząd

Gmina Stara Kiszewa. Zdobyli środki na kolejną inwestycję drogową. Prawie 2,3 mln zł na drogę Pałubin-Górne Maliki

Gmina Stara Kiszewa była jednym z największych beneficjentów tegorocznego rozdania środków unijnych na inwestycje drogowe w ramach PROW 2014-2020. Dnia 9 czerwca w Sztumie jej wójt odebrał czek na 2,26 mln zł.

W roku bieżącym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzone zostały w sumie 4 konkursy, które objęły 69 umów na realizację lokalnych inwestycji drogowych wartych łącznie prawie 134 mln zł. W drugim rozdaniu, które miało miejsce w Sztumie dofinansowanie otrzymało 12 gmin. Dzięki temu powstanie prawie 15 km dróg gminnych i powiatowych. Wartość podpisanych porozumień to ponad 23 mln zł. Wśród beneficjentów z powiatu kościerskiego, oprócz gminy Karsin, znalazła się również Stara Kiszewa. Jej włodarz Marian Pick odebrał z rąk marszałków pomorskich Mieczysława Struka i Józefa Sarnowskiego czek na 2,26 mln zł.

Wreszcie uśmiechnęło się szczęście

To dofinansowanie dotyczy budowy drogi Pałubin-Górne Maliki. Koszt inwestycji to kilka milionów złotych, trudny do udźwignięcia dla tak małego samorządu. Stąd władze gminy próbują już od ponad roku pozyskać na nią środki zewnętrzne. Wniosek jej dotyczący składany był zarówno do programów rządowych np. Polskiego Ładu czy Funduszu Rozwoju Dróg, jak też do samorządu. Wreszcie się udało.

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi relacji Pałubin – Górne Maliki. Zakres robót obejmuje budowę drogi na odcinku o długości 2,2 km, poprzez wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Wykonana zostanie wycinka drzew. Wybudowane będą zjazdy i kanał technologiczny. Przebudowie zostanie poddana sieć teletechniczna i elektryczna. Zamontowane zostanie oznakowanie. Okres realizacji zadania to jedenaście miesięcy.

Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Komentarze