Gmina Stężyca Inwestycje

Gmina Stężyca. Modernizacja infrastruktury drogowej. Podpisano dwa kontrakty z firmą DROMOS

Na terenie gminy Stężyca przybędzie dróg z nową nawierzchnią. To efekt podpisanych w ostatnim tygodniu dwóch umów z kartuskim przedsiębiorstwem DROMOS. Firma wybuduje kilka kilometrów nowych dróg.

Pierwsza z podpisanych umów dotyczy wykonania nawierzchni bitumicznych wraz z wykonaniem podbudowy oraz robotami towarzyszącymi na gminnych drogach. W kontrakcie ujęto odcinki dróg o łącznej długości 5,5 km. Okres realizacji zamówienia wynosi pięć miesięcy. DROMOS zaoferował 2,44 mln zł za realizację zadania. To kilkaset tysięcy więcej niż przypuszczała gmina, której kosztorys opiewał pierwotnie na 2 mln zł.

Druga umowa na budowę dróg

Kolejny kontrakt współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1,41 mln zł. W ramach zadania zostaną wybudowane drogi o wartości 2,49 mln zł. To o ponad 300 tys. zł mniej niż zakładał kosztorys samorządu. Zadanie obejmuje budowę: ul. Zamkowej w miejscowości Zgorzałe, ul. Przylesie w Gołubiu, ul. Widokową w Borucinie, drogę wewnętrzną w miejscowości Czysta Woda, drogę gminną w miejscowości Rzepiska i ul. Leśną w miejscowości Kamienica Szlachecka.

Plan prac obejmuje roboty przygotowawcze, usunięcie humusu, wykonanie nasypu i podbudowy, ułożenie warstwy z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni zjazdów oraz obsianie skarp i poboczy. Tę inwestycję DROMOS także ma wykonać w ciągu pięciu miesięcy.

UG/opr.red

Komentarze