Gmina Stężyca Wokół nas

Gmina Stężyca. Świąteczny projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy. Paczki i życzenia dla ponad 1300 seniorów

Gminny program pomocy dla osób starszych ma się coraz lepiej. Poszerzana jest w nim oferta usług dla seniorów. Z dotychczasowej korzysta już kilkuset najstarszych mieszkańców.  Do wszystkich trafiły ,, Paczki dla seniora” w ramach dwóch świątecznych akcji.

Kiedy w innych gminach seniorzy byli ,,zauważani” przede wszystkim w miesiącach XI i XII, lub próbowali się jakoś zorganizować, w Stężycy ruszyła stała oferta działań skierowanych do nich. W 2019 r. gmina rozpoczęła swój autorski program, zawierający szereg działań dla seniorów, będących odpowiedzią na wyzwania dzisiejszych czasów.

Ambitne plany zrealizowane

Jak informuje nas Alicja Sadowska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy w bieżącym roku udało się zrealizować jedenaście zaplanowanych w ramach programu działań. Z ,,Karty Seniora” – gminnego systemu specjalnych ulg, zniżek i uprawnień dla mieszkańców powyżej 65 roku życia, korzysta już 675 osób. Co ważne w to działanie włączyło się wielu lokalnych przedsiębiorców oferujących produkty, usługi i inną pomoc. W tym roku dużym powodzeniem cieszył się  „Program osłonowy w zakresie pomocy na zakup lekarstw dla starszych mieszkańców gminy Stężyca”. Skorzystało z niego już 608 seniorów, a kolejne wnioski nadal spływają.

Świąteczne paczki i życzenia

Największe z nich dotyczyły wszystkich- tysiąc trzystu seniorów z terenu gminy. To paczki ze świątecznymi życzeniami od samorządu gminnego w ramach dwóch projektów ,,Koszyczek Wielkanocny” i ,, Paczka dla Seniora”. Pracownicy socjalni roznoszą je dla najstarszych mieszkańców, aby między innymi zapobiegać poczuciu osamotnienia czy wykluczenia społecznego. Oba projekty dobrze służą podtrzymywaniu kontaktów, szczególnie z seniorami, którzy żyją samotnie, a jest ich coraz więcej.  Teraz jest to szczególnie potrzebne, gdyż z powodu pandemii nie ma tradycyjnych wigilijnych spotkań. 

Tegoroczne paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia zaczęły trafiać do seniorów z gminy już w końcu listopada. Pracownicy GOPS-u przez trzy tygodnie grudnia odwiedzali ich w domach i przynosili trochę radości i przedświątecznej atmosfery. 

Nowe działania dla seniorów

W 2021 roku powołano klub samopomocy dla 20 seniorów – KLUB NESTOR, działający regularnie i cyklicznie w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapewnia on klubowiczom co środę zajęcia edukacyjne, kulturalne, aktywizujące i rekreacyjne.

Teleopieką, czyli system całodobowego wzywania pomocy z zastosowaniem nowoczesnej technologii: opaski lub wisiorka z pomocą centrum powiadamiania i systemu pomocy sąsiedzko-rodzinnej w ramach projektu objęto trzydziestu starszych mieszkańców gminy. Jest to uzupełnienie dla innych usług opiekuńczych, które także świadczone są dla seniorów: usług opiekuńczych, opieki wytchnieniowej lub pobytu w domach pomocy społecznej.

Informacje na temat programów i projektów dla seniorów najłatwiej uzyskać na stronie internetowej gminy Stężyca w zakładce „Senior w gminie” lub od powołanej przez Wójta Gminy Stężyca na pełnomocnika ds. osób starszych – Alicji Sadowskiej, która zajmuje się inicjowaniem i koordynowaniem działań oraz współpracą z wszelkimi podmiotami na rzecz osób starszych.

Nad/ opr. red.

Komentarze