Wokół nas

Gmina Sulęczyno. Rozbudowa infrastruktury gminnej

Ścieżka spacerowa gotowa

7 czerwca została oficjalnie zakończona inwestycja związana z przebudową ciągu spacerowo – wypoczynkowego, biegnącego wzdłuż rzeki Słupia w Sulęczynie. W ostatni weekend mogli już korzystać z niego mieszkańcy i turyści.

Inwestycja dotyczyła realizacji drugiego etapu tego zadania tzn. przebudowy odcinka od ul. Tartacznej w kierunku ul. Brzozowej łącząc ciąg spacerowy z drogą wojewódzką. Prace wykonywała firma Szelbruk. Wójt Bernard Grucza z jej właścicielem Piotrem Szelą podpisał umowę w końcu marca br. Opiewała ona na prawie 750 tys. zł. Jednak 200 tys. samorząd pozyskał dla tej inwestycji od Lokalnej Grupy Rybackiej „Kaszuby” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Dla większej wygody i wiedzy

Zakres inwestycji obejmował przede wszystkim utwardzenie ścieżki nawierzchnią bitumiczną i miejscami z kostki betonowej. Otoczenie wzdłuż ścieżki zyskało również elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Pojawiły się również urządzenia sportowe. W ramach zaplanowanych prac wykonano również odnowienie i remont kładki przez Słupię.

Pozyskanie dofinansowania z LGR „Kaszuby” związane było z propagowaniem dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, stąd wzdłuż ścieżki pojawiły się tablice edukacyjne i tematyczne, pokazujące tradycje rybackie tego terenu.

D. Tryzna

Komentarze