Wokół nas

Z Mirabelką poznają historię…

W sobotę, 8 czerwca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie miała miejsce inauguracja „Akademii Mirabelek”. Dzieci z Gminy Somonino w wieku 8 – 12 lat, które zakwalifikowały się do projektu dofinansowanego z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra, rozpoczęły swoją przygodę z historią oraz Mirabelką.

Akademia Mirabelek jest to cykl warsztatów o tematyce historycznej z elementami literatury, plastyki, teatru dla dzieci w wieku 8-12 lat z terenu Gminy Somonino. Podczas sześciomiesięcznego cyklu uwaga dzieci zostanie skierowana na historię XX wieku, dziedzictwo kulturowe oraz lokalną historię naszej „Małej Ojczyzny”. Spotkania w ramach Akademii będą odbywać się raz w miesiącu, w sobotę, w okresie wakacyjnym częściej – również w tygodniu.

Czerwcowe spotkanie miało charakter zapoznawczy. Dzieci na początku robiły plakat – drzewa Mirabelki ze swoimi imionami oraz skojarzeniami ze słowem historia.

Następnie zostały wprowadzone w motyw przewodni projektu, który został zainspirowany książką Cezarego Harasimowicza pt. „Mirabelka”, czyli niezwykłą historią zmieniającego się świata opowiadaną z punktu widzenia drzewa, które rosło kiedyś w Warszawie. Stąd też nazwa projektu. Uczestnicy projektu będą rozwijać wybrane tematy poruszone w książce.

Na spotkaniu dzieci wypożyczyły też inne książki o historii XX wieku, które będą omawiane na kolejnych spotkaniach. Integracje zakończono warsztatami filcowania na mokro i każdy uczestnik mógł zabrać swoje dzieło sztuki do domu.

Kolejne spotkanie „Mirabelka w teatrze” już w lipcu. Będą to warsztaty twórczego myślenia z wykorzystaniem metody teatru kamishibai, czyli twórcze opracowanie wartości miłości i patriotyzmu.

Komentarze