Gmina Chmielno Wokół nas

Borzestowo. Spotkanie Remusowego Kręgu. Otworzyli XXI rok działalności

Po przerwie spowodowanej pandemią wznowili swoje spotkania Zrzeszeńcy z Remusowego Kręgu. Gościem październikowego spotkania była Daria Kaszubowska, autorka dzieła o ks. Szymichowskim. Po dwóch dekadach czwartkowych spotkań Remusowego Kręgu jego członkowie uradzili przeniesie spotkań na co drugi piątek miesiąca.

Tradycyjne spotkanie odbyło się na terenie szkoły w Borzestowie, a poprowadził je twórca Remusowego Kręgu radny Brunon Cirocki. Gośćmi spotkania był m.in. wójt Michał Melibruda, Edyta Klasa dyrektorka chmieleńskiego GOKSiR i Andrzej Pryczkowski radny Rady Miejskiej w Kartuzach. Przybyli członkowie Kręgu z gminy, powiatu, a nawet odległego Sopotu. Spotkanie poprowadził B. Cirocki, który na początku swojego wystąpienia złożył gratulacje wyboru dla nowej dyrektor placówki szkolnej w Borzestowie.

– Mija już rok od mianowania, ale przez ten cały czas nie było dotąd okazji, aby to zrobić i podziękować za użyczanie pomieszczeń – tłumaczył B. Cirocki

Sam prowadzący też otrzymał kwiaty, życzenia i gromkie sto lat z racji imienin.

Stały program spotkania

Następnie Maria Leszczyńska kierowniczka zespołu Chmielanie odczytała bogaty spis wydarzeń z ostatnich kilku miesięcy, w których brali udział Zrzeszeńcy z Kręgu.          

Przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcie z tego spotkania. Przy okazji B. Cirocki symbolicznie odtworzył wystawę prezentującą 20-lecie działalności Remusowego Kręgu. Tworzyły ją kroniki, protokoły spotkań, listy obecności i tak dalej. To kilogramy dokumentów, które jak żartowano mogą być materiałem do co najmniej pracy magisterskiej.

Spotkania Remusowego Kręgu od początku bazują na stałych elementach – kanonach. Są nimi: ośpiewanie hymnu Zrzeszeńców ,,Obyśmy byli jedno’’ oraz odczytanie fragmentu kaszubskiej epopei ,,Przygody Remusa’’ Aleksandra Majkowskiego.

Gość październikowego spotkania

Jak zawsze Zrzeszeńcy na swoje spotkanie zapraszają gościa honorowego. Była nim Daria Kaszubowska. Autorka dzieła pt. ,,Wierny Bogu i Kaszubom. Księga życia księdza Bronisława Szymichowskiego’’, który opowiada o ks. Szymichowskim. Autorka opowiedziała uczestnikom jak wyglądał proces przygotowania materiału do książki. Była to krótka analiza postaw mieszkańców regionu i podkreślenie ich nieufności do ludzi nieznanych.  Wspominała o tym, że ona jako mieszkanka innej gminy miała duże problemy, żeby zdobyć informacje – źródła o bohaterze książki. Podkreśliła postawę nielicznych, którzy w tym dziele jej pomogli. Jednym z nich był radny A. Pryczkowski. D. Kaszubowska obdarzyła pamiątkowymi egzemplarzami książki właśnie tych, którzy jej pomogli w tym dziele i tych, którzy przyczynili się do wydania książki. Wszyscy chętni mogli nabyć pozycję z dedykacją autorki.

Zmiany organizacyjne

Dyskutowano również nad lepszymi dostosowaniem terminu spotkania do możliwości uczestników. B. Cirocki zaproponował zmianę dnia spotkania z pierwszego czwartku miesiąca na drugi piątek. Przedstawił konkretne argumenty za tą propozycją. Uczestnicy przyjęli je. Tak więc po dwudziestu latach listopadowe spotkanie Remusowego Kręgu odbędzie się w drugi piątek miesiąca, czyli 12 listopada.

D. Tryzna

Komentarze