Wokół nas

Gmina Żukowo. Gotowi do nowego roku szkolnego

Dyrektorzy na stanowiskach, nauczyciele z awansami

26 sierpnia w Urzędzie Gminy w Żukowie miała miejsce uroczystość wręczenia powierzeń na stanowiska dyrektorów oraz mianowani nauczycieli na wyższe stopnie. Awansowało czternastu nauczycieli.

Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski spotkał się z dyrektorami szkół, by omówić obecną sytuację w żukowskich placówkach oświatowych. Są gotowe na powrót z wakacji swoich podopiecznych.

Nowi dyrektorzy

Spotkanie było również okazją do uroczystego wręczenia pięciu powierzeń na stanowiska dyrektora. W dwóch szkołach zmienią się osoby na tym stanowisku: w Tuchomiu dyrektorem została Elżbieta Pryczkowska, a w Pępowie Zenon Byczkowski. Burmistrz podziękował także za pracę ustępującym dyrektorom, a także tym, którzy obchodzą jubileusz pracy zawodowej.

Awanse

Na spotkanie zaproszeni zostali również nauczyciele, którzy z rąk Burmistrza odebrali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wśród nich znaleźli się: Aneta Cyman – SP Przyjaźń, Barbara Leszniewska – SP Borkowo, Kamila Wilma – SP Banino, Edyta Danieluk – SP Banino, Patrycja Multan – Laskowska – SP Banino, Natalia Możejko-Kuźmicka – SP Niestępowo, Anna Nowicz – SP Leźno, Anita Zagórska – SP Chwaszczyno, Hanna Derewecka – SP Banino, Anna Wróbel – SP Miszewo, Monika Dembek – SP Nr 2 Żukowo, Dominika Pranczk – SP Nr 1 Żukowo, Agnieszka Rzepka – SP Nr 1 Żukowo, Małgorzata Zander -SP Nr 1 Żukowo.

opr. S.SZ

Komentarze