Dodatek Samorządowy Gmina Żukowo Inwestycje Wokół nas

Gmina Żukowo. Inwestycje z zakresu budowy dróg i bazy oświatowej odpowiedzią na ogromny przyrost mieszkańców

O około 4,5 tys. zwiększyła się liczba Mieszkańców gminy Żukowo podczas trwania obecnej kadencji. Tak duży przyrost Mieszkańców musi spotkać się z dynamiczną reakcją w kontekście gminnych inwestycji. W gminie Żukowo od listopada 2018 r. wydarzyło się bardzo dużo, a na szczególną uwagę zasługują zadania z zakresu oświaty, budowy i modernizacji dróg czy ochrony środowiska.

Gigantyczna rozbudowa bazy oświatowej 

Obecna kadencja to między innymi ogromna rozbudowa żukowskiej bazy oświatowej.

Największe zmiany mogliśmy zaobserwować w Tuchomiu, gdzie powstała zupełnie nowa szkoła. Obiekt ma 3 kondygnacje i jest szkołą podstawową wraz z wyodrębnionym oddziałem przedszkolnym z własną szatnią i sanitariatami. Oprócz sal lekcyjnych powstała tu świetlica, sala komputerowa, salka do ćwiczeń ruchowych, czytelnia, gabinet pielęgniarki, logopedy, psychologa. Jest też sala wielofunkcyjna ze ścianką mobilną dzielącą sale na dwa pomieszczenia. Budynek został wyposażony również w windę, a na dachu zamontowane zostały panele fotowoltaiczne. Nie brakuje też akcentów kaszubskich. Kosz inwestycji wyniósł 5,7 mln zł. Pieniądze na ten cel w całości pochodziły z budżetu Gminy Żukowo. W ubiegłym roku budowa szkoły otrzymała wyróżnienie w konkursie „Inwestycja roku 2020”.

Szkoła w Tuchomiu.

Z kolei szkoła w Niestępowie została rozbudowana. Obiekt powiększył się ok. 455 m. kw. powierzchni użytkowej, co przekłada się na trzy sale lekcyjne, salę do ćwiczeń korekcyjnych wyposażoną w maty tatami, część sanitarną oraz magazyn. Koszt inwestycji to ok. 2,7 mln zł.

Szkoła w Niestępowie.

Natomiast w szkole w Glinczu zaadaptowano poddasze wielkości 80 m kw. Dzieci mogą korzystać z przepięknej sali rekreacyjno- świetlicowej, szatni i nowej toalety. Przy okazji wzmocniono stropy w 2 salach na poddaszu i wymieniono podłogę. Z kolei w Skrzeszewie zaadaptowano całkowicie strych i poddasze o powierzchni 192 m kw.

Ogromną zmianę przeszła szkoła w Pępowie. Dzięki rozbudowie placówka zyskała nową powierzchnię, na którą złożyły się przede wszystkim: 6 nowych sal lekcyjnych, sala do ćwiczeń oraz zaplecze sanitarne. Koszt inwestycji to ok. 2,9 mln zł. Pieniądze na ten cel w całości pochodziły z gminnego budżetu. Uroczyste otwarcie nowej części będzie mieć miejsce podczas zakończenia roku szkolnego.  

Szkoła w Pępowie.

Sporo dzieje się również w chwili obecnej. Trwa rozbudowa szkoły w Borkowie, nowa część obiektu powstaje przede wszystkim z myślą o edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Rozbudowa ma na celu stworzenie pomieszczeń potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola, świetlicy wiejskiej oraz szatni z natryskami i pomieszczeniem do obsługi auli sportowej. W części przedszkola wykonane będą 4 sale wraz z sanitariatami, pomieszczenia dla opiekunów oraz szatnie i zaplecze gastronomiczne. W pozostałej części budynku zaprojektowano świetlicę wiejską oraz szatnie z natryskami i innymi pomieszczeniami dostępnymi od strony auli o funkcji sportowej. Budynek będzie miał powierzchnię użytkową wielkości ok. 945 m2 w kształcie prostokąta ze wcięciem na wejście główne do budynku.

Równie intensywnie w zakresie rozbudowy bazy oświatowej prezentują się plany na najbliższą przyszłość. Przed nami m.in. budowa nowej szkoły w miejscu starej przy ul. Lotniczej w Baninie- na to zadanie Gmina Żukowo pozyskała niedawno niemal 14 mln zł w ramach Polskiego Ładu. Szkoła „w nowym wydaniu” będzie mogła przyjąć około 700 uczniów. Obiekt składać się będzie z dwóch części. Istniejący budynek zostanie w dużej części zburzony z uwagi na zły stan techniczny. Przy szkole znajdzie się również nowa sala gimnastyczna oraz zagospodarowanie terenu z zatoką kiss&ride.

W ramach rozbudowy bazy oświatowej nie zabrakło również przyszkolnych inwestycji o charakterze sportowym. Szkoła podstawowa w Miszewie powiększyła się o salę gimnastyczną. Co prawda niemal cała inwestycja realizowana była w poprzedniej kadencji, jednak uroczystego otwarcia obiektu dokonano w lutym 2019 r. Z kolei w 2021 r. otwarto nowe boiska przy szkołach w Pępowie i Skrzeszewie.

Boisko w Pępowie.

W planach jest także rozbudowa szkół w Chwaszczynie, Przyjaźni, Skrzeszewie i Leźnie.

Ogromny projekt realizowany przez gminną spółkę

Obecna kadencja to również gigantyczny projekt realizowany przez Spółkę Komunalną Żukowo Sp. z o.o., dzięki któremu tysiące mieszkańców skorzystają z kanalizacji sanitarnej. Wartość całego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I” wynosi 113 592 362,13 zł. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi 58 589 663,34 zł.

Otwarcie nowej przepompowni ścieków w Żukowie.

Cały czas powstają również kolejne obiekty z zakresu ochrony środowiska. Stacja uzdatniania wody w Pępowie została rozbudowana i zmodernizowana. W Baninie zakończono rozbudowę przepompowni ścieków, budowana jest kanalizacja w stronę Przyjaźni. W Chwaszczynie renowację przeszła studnia głębinowa na stacji uzdatniania wody. W tym roku ruszyły też prace nad budową zbiornika retencyjnego na wody opadowe na granicy Banina i Rębiechowa.

Zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Pępowie.

Kilometry dróg i ścieżek rowerowych

Budowa węzłów integracyjnych Żukowo i Rębiechowo to jedne z największych zadań inwestycyjnych realizowanych w ostatnich latach w gminie Żukowo. W czerwcu tego roku uroczyście otwarto pierwszy z nich. W ramach zadania, przy planowanym dworcu Żukowo Wschodnie powstał parking na 94 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 5 miejsc postojowych „kiss&ride”, 2 miejsca postojowe dla pojazdów taxi, wraz z wiatą rowerową, infomatem, systemem Wi-Fi i infrastrukturą.

Uroczyste otwarcie węzła integracyjnego Żukowo.
Zeskanuj kod QR telefonem, żeby zobaczyć video.

Bardzo dużą zmianę przeszła ul. Pożarna w Żukowie, przy której znajduje się między innymi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie. Nawierzchnia zmieniła się na kostkę, powstało oświetlenie, przebudowana została infrastruktura podziemna, droga przeszła też ogólną estetyzację. Dodatkowo powstało przy niej 17 miejsc postojowych.

Budowa węzła integracyjnego Rębiechowo.

W ramach inwestycji powstały również trasy rowerowe:

 • ul. Gdyńska na odcinku Małkowo – Żukowo,
 • ul. Kościerska w rejonie skrzyżowania z ul. Brzozową w Glinczu
 • trasa prowadząca przez Glincz, Otomino aż do ul. 3 Maja w Żukowie,
 • ul. Kartuska prowadząca z Żukowa w kierunku Kartuz aż do wysokości jeziora Karlikowskiego w Borkowie,
 • ul. Elżbietańska prowadząca w kierunku Smołdzina aż do jeziora Głębokiego w Borkowie,
 • ul. Parkowa i Mickiewicza w Żukowie,
 • droga przez Rutki

Całkowita wartość projektu to ok. 14,8 mln zł, z czego ok. 6,2 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Obecnie realizowany jest jeszcze węzeł Rębiechowo. W ramach zadania modernizowane są drogi dojazdowe do węzła przesiadkowego w Rębiechowie ul. Akacjowa, ul. Słoneczna.

Powstają także nowe trasy rowerowe:

 • Rębiechowo – Lniska
 • Rębiechowo – granica Banino/Pępowo
 • Banino – Pępowo
 • Rębiechowo – granica Miszewo/Małkowo
 • Rębiechowo – Chwaszczyno
Ścieżka pieszo-rowerowa w Skrzeszewie Żukowskim.

W tym przypadku całkowita wartość projektu to niemal 25 mln zł, z czego 8,8 mln zł stanowi wsparcie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Poza wspomnianymi węzłami od listopada 2018 r. zrealizowano szereg zadań mających na celu modernizację lub budowę dróg gminnych m.in. w Żukowie ul. Jabłoniowa, ul. św. Siostry Faustyny, ul. Wierzbowa, ul. Kasztanowa, Chwaszczynie ul. Lisia i ul. Dobrzewińska, ul. Norwida, Sulminie ul. Gralathów, Glinczu ul. Wierzbowa, Baninie ul. Borowiecka, Borkowie ul. Jeziorna, Łapinie ul. Wrzosowa, ul. Sosnowa, Leźnie ul. Jarzębinowa, Niestępowie ul. Leśna, Skrzeszewie ul. Dworska, Babim Dole na działce nr 95/21.

Ul. Pszenna w Baninie po remoncie.
Ul. Jabłoniowa w Żukowie po modernizacji.

Burmistrz Gminy Żukowo, Wojciech Kankowski

W tej kadencji stawiamy przede wszystkim na oświatę, drogi oraz rozbudowę systemu wod-kan. To odpowiedź na ogromny przyrost Mieszkańców, którego jesteśmy świadkami każdego miesiąca. Wychodzimy z założenia, że razem możemy więcej, dlatego każdego roku realizujemy szereg zadań we współpracy z Powiatem, Województwem, a nawet lokalnymi firmami. Cieszę się, że do gminnego budżetu trafiają miliony złotych unijnych czy rządowych dofinansowań. To pozwala nam realizować jeszcze więcej jeszcze większych zadań dla naszych Mieszkańców. Jednocześnie nie zapominamy o kulturze i potrzebach związanych z rozrywką. Ta kadencja to przecież otwarcie Centrum Kultury Spichlerz, nowa siedziba i nowe możliwości Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Samorządowej w Żukowie. Korzystając z okazji serdecznie zapraszam Państwa do wizyty w tych miejscach i skorzystania z ich oferty, a dzieje się tam naprawdę dużo.

Komentarze