Dodatek Samorządowy - podsumowanie VIII kadencji Gmina Żukowo

Gmina Żukowo. Rozbudowa bazy oświatowej i infrastruktury drogowej odpowiedzią na stały wzrost liczby mieszkańców

W latach 2019-2023 gminie przybyło 6 202 mieszkańców. Tak duży przyrost musi spotkać się z reakcją w kontekście gminnych inwestycji. W omawianym okresie w gminie Żukowo powstało wiele inwestycji potrzebnych mieszkańcom. Na szczególną uwagę zasługują te dotyczące oświaty, ochrony środowiska oraz budowy i modernizacji dróg.

Dziesiątki kilometrów utwardzonych dróg

Uroczyste otwarcie węzła integracyjnego w Żukowie.

Największym zadaniem realizowanym w ostatnich latach w gminie Żukowo była budowa węzłów integracyjnych, w ramach których zbudowano nowe drogi i trasy rowerowe oraz zmodernizowano liczne odcinki dróg.

W czerwcu 2022 roku uroczyście otwarto pierwszy z nich. W ramach zadania, przy planowanym dworcu Żukowo Wschodnie powstał parking na 94 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 5 miejsc postojowych „kiss&ride”, 2 miejsca postojowe dla pojazdów taxi, wraz z wiatą rowerową, infomatem, systemem Wi-Fi i infrastrukturą. Całkowita wartość projektu to ok. 14,8 mln zł, z czego ok. 6,2 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach budowy węzła Żukowo duże przeobrażenie przeszła ul. Pożarna w Żukowie. Zyskała nową nawierzchnię z kostki, oświetlenie, nową infrastrukturę podziemną oraz 17 miejsc postojowych.

Węzeł integracyjny w Rębiechowie z lotu ptaka.

Budowa węzła Rębiechowo, w ramach którego zmodernizowano ulice: Akacjową i Słoneczną, które są drogami dojazdowymi do węzła przesiadkowego, pochłonęła 25 mln zł, z czego 8,8 mln zł stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ponadto zmodernizowano w minionej kadencji liczne odcinki dróg. Niemal każda miejscowość zyskała nowe ulice. Nową nawierzchnię bitumiczną położono na następujących ulicach: ul. Macierzy szkolnej w Sulminie, ul. Gralathów w Sulminie – 2 odcinki, ul. Dworska w Skrzeszewie – 3 odcinki, ul. Sosnowa w Łapinie – 4 odcinki, ul. Słoneczna w Przyjaźni – 2 odcinki, ul. Dworcowa w Przyjaźni – 2 odcinki, ul. Jeziorna w Borkowie – 2 odcinki, ul. Wierzbowa w Glinczu – 3 odcinki, ul. Akacjowa w Glinczu, ul. Pałacowa w Leźnie, ul. św. Floriana w Leźnie, ul. Mickiewicza w Chwaszczynie – 3 odcinki, ul. Borowiecka w Baninie – 2 odcinki, ul. Leśna w Niestępowie – 4 odcinki, ul. Łaszewskiego w Widlinie, ul. Łąkowa w Skrzeszewie, ul. Spacerowa w Tuchomiu (w trakcie), ul. Głęboka w Borkowie (w trakcie).

Wyremontowana ul. Pszenna w Baninie.
Ul. św. Floriana w Leźnie po remoncie.
Zmodernizowana ul. Leśna w Niestępowie.
Jedna z dróg, którą wyremontowano za pomocą płyt yomb.
Nowa ul. św. Siostry Faustyny.
Ścieżka pieszo-rowerowa w Skrzeszewie Żukowskim.

Oprócz dróg zmodernizowanych przy pomocy nawierzchni bitumicznej, około 40 km dróg doczekało się utwardzenia płytami Yomb. W ten sposób nową nawierzchnię zyskały: ul. Graniczna w Żukowie i w obrębie Pępowa, ul. Wrzosowa w Łapinie Kartuskim – dwa odcinki, ul. Kupców Gdańskich w Sulminie, ul. Graniczna w Tuchomiu, ul. Szafirowa w Borowcu, ul. Pod Elżbietowo w Żukowie (w trakcie).

Wojciech Kankowski, burmistrz gminy Żukowo

To były bardzo dobre lata dla Gminy Żukowo. Zakres zrealizowanych zadań był gigantyczny, ale poprzeczkę podnosimy sobie jeszcze wyżej. Kolejne lata zapowiadają się bardzo intensywnie. Nie zwalniamy tempa, bo chcemy, aby naszym Mieszkańcom, żyło się w gminie Żukowo jak najlepiej. Jednocześnie dziękuję Radzie Miejskiej, Radom Sołeckim i Zarządom Osiedli za dobrą i owocną współpracę. Razem Możemy Więcej!

Aby usprawnić komunikację drogową

W listopadzie 2019 r. wyremontowano most przy ul. Marii Konopnickiej w Żukowie.

Dzięki niemu dojazd do Elżbietowa będzie znacznie szybszy i łatwiejszy. Most łączy bowiem ulicę Parkową ze wspomnianą ulicą Marii Konopnickiej.

Wyremontowany most w Żukowie łączy ulicę Parkową z ulicą Marii Konopnickiej.

W 2022 r. w Czaplach wybudowano pętlę autobusową. Na zakres prac złożyło się wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej, budowa zatoki oraz wysepek drogowych z kostki oraz wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej i chodnika. Koszt zadania to prawie 713 tys. zł, w tym 39 tys. zł pochodzi z funduszu sołeckiego miejscowości Czaple.

W Czaplach wybudowano pętlę autobusową.

W maju 2023 r. na skrzyżowaniu ul. Pszennej i Polnego Wiatru w Baninie powstało rondo o zewnętrznej średnicy 16 m, z nawierzchnią z kostki betonowej oraz chodnik okalający tarczę ronda. Przebudowano też sieć gazową oraz wykonano kanalizację deszczową.

Koszt inwestycji to niemal 620 tys. zł. Zadanie wykonała Spółka Komunalna Żukowo sp. z o.o.

W Baninie na skrzyżowaniu ul. Pszennej i Polnego Wiatru powstało rondo.

We wrześniu 2023 r. zakończono prace przy poszerzeniu mostu przy ul. Mickiewicza w Żukowie. Wykonano chodnik dla pieszych, bariery energochłonne, balustrady oraz krawężniki. Po przebudowie most ma szerokość całkowitą 9,56 m. Zmiany przyczyniły się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych.

Koszt zadania to ok. 1,3 mln zł, pieniądze na ten cel w całości z budżetu Gminy Żukowo.

Ścieżki rowerowe oplotły gminę

Powstały także nowe trasy rowerowe na następujących odcinkach: Rębiechowo – Lniska,

Rębiechowo – Pępowo, Banino – Pępowo, Rębiechowo – Miszewo, Rębiechowo – Chwaszczyno, ul. Łąkowa w Przyjaźni, ul. Gdyńska na odcinku Małkowo – Żukowo, ul. Parkowa i Mickiewicza w Żukowie, droga przez Rutki.

Ponadto ul. Kościerska w rejonie skrzyżowania z ul. Brzozową w Glinczu, trasa prowadząca przez Glincz, Otomino aż do ul. 3 Maja w Żukowie, ul. Kartuska prowadząca z Żukowa w kierunku Kartuz do wysokości jeziora Karlikowskiego w Borkowie, ul. Elżbietańska prowadząca w kierunku Smołdzina aż do jeziora Głębokiego w Borkowie, w Skrzeszewie ul. Piaskowa, w Żukowie przy ul. Batorego, ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Tuchomskiej w Baninie.

Ścieżka rowerowa w Borkowie.
Ścieżka rowerowa w Glinczu.
Ścieżka rowerowa z lotu ptaka.

Aby chronić środowisko, rozbudowują sieć wod-kan

Obecna kadencja to również gigantyczny projekt realizowany przez Spółkę Komunalną Żukowo Sp. z o.o., dzięki któremu tysiące mieszkańców skorzystają z kanalizacji sanitarnej. Wartość całego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I” wynosi przeszło 113,5 mln zł. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi ponad 58,5 mln zł.

Cały czas unowocześniana jest infrastruktura z zakresu ochrony środowiska. W 2020 r. wybudowano przepompownię ścieków przy ul. Polnej w Żukowie. Jej koszt to 4,85 mln zł, z czego dofinansowanie zewnętrzne wyniosło 3,35 mln zł.

Otwarcie przepompowni ścieków w Żukowie.

W 2022 r. do użytku oddano także przepompownię ścieków w Baninie. Koszt zadania wyniósł 2,3 mln zł.

W tym samym roku wybudowano stację uzdatniania wody w Niestępowie. Powstały dwa zbiorniki i nowa pompa, która poprawi zaopatrzenie w wodę dla sołectwa Niestępowo oraz dla Lnisk i Przyjaźni. Jej koszt to 2 mln zł.

Zbiornik retencyjny na granicy Banina i Rębiechowa.

W 2023 r. powstał zbiornik retencyjny dla Banina i Rębiechowa o pojemności ponad 32 tys. m sześciennych. Jego zadaniem jest uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi, które dają się mocno we znaki. Koszt to 8,6 mln zł, które pochodziły w całości z budżetu gminy.

Nieustanna rozbudowa bazy oświatowej

Nową szkołę wybudowano w Tuchomiu. To obiekt trzykondygnacyjny, w którym oprócz sal szkolnych znajdują się m.in. świetlica, sala komputerowa czy salka do ćwiczeń ruchowych. Jego koszt wyniósł 5,7 mln zł.

Nowa szkoła w Tuchomiu.

Trochę mniejsze, choć wciąż bardzo duże zmiany miały miejsce w Borkowie, Pępowie i Niestępowie. W tych miejscowościach szkoły zostały rozbudowane – otrzymały nowe skrzydła. W Pępowie nowa część kosztowała ok. 3,4 mln zł, w Borkowie ok. 9,4 mln zł, a w Niestępowie ok. 2,7 mln zł. Rozbudowa szkoły w Borkowie otrzymała 453,5 tys. zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo”.

Rozbudowana szkoła w Borkowie.

Największą inwestycją oświatową tej kadencji była budowa nowej szkoły w Baninie przy ul. Lotniczej. Jej koszt to 28 mln zł, ale gmina pozyskała niemal 15 mln zł z Polskiego Ładu. Jej efektem jest imponujący budynek o powierzchni użytkowej ponad 5,3 tys. m kw. Nowa szkoła składa się z 26 sal lekcyjnych, hali sportowej wraz z zapleczem i przebieralniami, stołówki, biblioteki, świetlicy oraz przestronnej szatni. Do szkoły będzie mogło uczęszczać około 700 uczniów, co znacząco odciąży jedyną publiczną szkołę działającą do tej pory w 10-tysięcznym obwodzie szkolnym Banina.

Budowa nowej szkoły w Baninie przy ul. Lotniczej.

 Zmieniły się również szkoły w Glinczu i Skrzeszewie. W pierwszej z nich zaadaptowano poddasze, a w drugiej strych na potrzeby edukacyjne.

Gotowe są już dokumentacje projektowe dla rozbudowy szkół w Chwaszczynie, Przyjaźni, Skrzeszewie i Leźnie. Dla SP Leźno na rozbudowę pozyskano 8 mln zł z VIII edycji Polskiego Ładu, a dla SP Skrzeszewo 1,5 ml zł w ramach RPOZ.

W styczniu 2024 roku SP nr 1 i ZSZiO w Żukowie otrzymały nową halę sportową. Ma wymiary 28 m x 45 m i jest dostosowana do rozgrywek koszykówki, siatkówki czy piłki ręcznej. Wyposażona jest też w ściankę wspinaczkową oraz 3-rzędową trybunę na ok. 200 osób. To zadanie Gmina Żukowo realizowała wspólnie z Powiatem Kartuskim.

SP nr 1 i ZSZiO w Żukowie otrzymały nową halę sportową.

Nową salę gimnastyczną dostała też szkoła w Miszewie, a podobny obiekt powstaje właśnie w Glinczu. Natomiast szkoła w Tuchomiu otrzyma nową salę typu „Olimpia”.

Szkoła w Leźnie otrzymała boisko sportowe (zadanie w trakcie). Wartość inwestycji o 1,2 mln zł, z czego 828,5 tys. zł pochodziło z programu Polski Ład. Nowa boiska powstały też w Pępowie, Skrzeszewie, Glinczu i Niestępowie.

Nowe boisko w Pępowie.
Nowe boisko w Skrzeszewie.

Ogromny krok wykonano również w kierunku troski o najmłodszych mieszkańców gminy. We wrześniu 2023 r. podpisano umowę na dofinansowanie utworzenia 3 żłobków w ramach Programu Maluch+. Znajdą się one w Żukowie, Chwaszczynie oraz na granicy Dąbrowy i Banina.

W planach są kolejne inwestycje oświatowe: Rozbudowa szkoły w Leźnie  – 8 mln zł dofinansowania z programu Polski Ład.  Planowana wartość zadania: 10 mln zł. Rozbudowa szkoły w Skrzeszewie – 1,5 ml zł dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Planowana wartość zadania: 2,4 mln zł.

Komentarze